Geloofsgesprekken

Lieve mensen,

Na een bemoedigend overleg op zondagmiddag 13 oktober, in de kerk van Nieuwland hebben wij – Christiaan als jeugdouderling, Pascal als predikant en een groep jongvolwassenen – besloten om in de komende maanden regelmatig bij elkaar te komen om met elkaar aan tafel te zitten en te praten over het geloof. Ook is er al over gesproken om deze reeks bijeenkomsten af te sluiten door een openbaar belijdenis van het geloof af te leggen in onze gemeente.

Wij komen bij elkaar op een zondagmiddag. Tijdens de bijeenkomst is er ruimte voor verschillende onderdelen en manieren waarop wij met elkaar in gesprek gaan over het geloof. Werkvormen zijn bijvoorbeeld: gezamenlijke Bijbelstudie, thematische inputs, reflectie van geloofsvragen en betrekking op het eigen leven, discussie van actuele vraagstukken in de maatschappij.

Voor degenen die na het volgen van deze gesprekken een besluit nemen en hun geloof openlijk willen belijden, zal deze dienst op (onder voorbehoud)Pinksteren, 31 mei 2020, plaatsvinden. Een week eerder, 24 mei, zullen we bij elkaar komen om deze dienst voor te bereiden. Voor degenen die besluiten geen belijdenis te doen (of het al gedaan hebben) is deze bijeenkomst optioneel, maar iedereen is uiteraard welkom.

Ik kijk uit naar vele goede gesprekken! Pascal Handschin

 

Reacties plaatsen is niet mogelijk.