Geloofsgesprek

Geloofsgesprekskring 55+ nov/dec’23
Op 4 oktober zijn we weer begonnen met de gesprekskring na een lange periode van
vakantie. We hebben ons boekje even het boekje gelaten en hebben na de lunch een
indringend, maar goed gesprek gehad over „ons ouder worden” en alles wat daar mee
samenhangt! Het is een onverwacht goéde middag geworden waarin we onze
gevoelens en geloof konden delen en ook de moeiten die we soms ervaren, maar ook
dankbaarheid voor het samenzijn van elkaar!
De volgende 2 bijeenkomsten zijn:

 1. Woensdag, 8 nov. om 13.00 uur met lunch door Crina verzorgd. We hebben
  dan als leidraad. Hfdst.11 onderwerp: „Au, ik voel jouw pijn”: Wanneer één
  lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee”
 2. Woensdag, 13 dec. om 13.00 uur met lunch door Nel verzorgd. We volgen dan
  Hfdst.12 onderwerp „Luie lieden en slapende benen”: Blijf u inspannen voor
  uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God, want het is God die zowel het
  willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het Hem behaagt”
  Bijzondere onderwerpen; we gaan er mee aan de slag!
  Beide middagen, zoals altijd bij Bouke en Elizabeth op de Korteweg en onder leiding
  van
  Nol en Margreet (fijn, dat er een gesprekspartner bijkomt!)
Reacties plaatsen is niet mogelijk.