Geef!

Van de gezamenlijke diaconie

Collecte 4 april – kerk in actie Zuid Afrika
Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die hen helpt met huiswerkbegeleiding en persoonlijke gesprekken. Er worden ook jongerenkampen georganiseerd. Zo leren de jongeren sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze weerbaarder worden en kans maken op een beter leven.

Collecte 18 april – Voedselbank Walcheren
Deze organisatie biedt gratis voedsel aan voor mensen die onder de armoedegrens moeten leven. Via vrijwilligers proberen zij deze mensen op Walcheren een steuntje in de rug te geven.

Reacties plaatsen is niet mogelijk.