Geef mild

     Collectebestemmingen

Collecte 2 mei – KIA JOP
Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die dit serieus nemen,
aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen. Of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, ontwikkelt materialen waarmee jeugdwerkers en andere vrijwilligers de kerk tot een plek kunnen maken waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen. En waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben.

Collecte 23 mei- Pinksterzending
Bijbelcompetitie in Egypte stimuleert bijbellezen
In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld voor een eigen Bijbel. Het Egyptisch Bijbelgenootschap deelt daarom losse Bijbelboeken uit in het kader van de jaarlijkse Bijbelcompetitie voor kinderen. Samen met hun ouders lezen de kinderen een Bijbelboek, beantwoorden vragen en maken een opdracht. Tijdens een groot festival op verschillende plekken in Egypte wordt de competitie afgesloten met een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd. De winnaars krijgen een prijs, bv een geïllustreerde Bijbel.

Met uw bijdrage steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Egypte en wereldwijd.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

Reacties plaatsen is niet mogelijk.