Kerstcollecte

Tijdens de diensten op kerstavond en eerste kerstdag collecteren de diakenen voor Kerk in Actie. De opbrengst is bestemd voor een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Vluchtelingen die na een levensgevaarlijke reis Griekenland weten te bereiken krijgen niet het welkom waar ze op hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele tenten en blootgesteld aan kou en honger. Nog erger nog is het uitzichtloze wachten, soms jarenlang.

Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen direct na aankomst en ze helpt bij invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er leerzame en ontspannende activiteiten. Kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak. In Athene ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Zij volgen er taal- en computerlessen, krijgen medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen met voedselpakketten en onderdak.

Reacties plaatsen is niet mogelijk.