Geef gul

      Van de gezamenlijke diaconie

Collecte 6 februari: Diaconaal Project Hillcrest Aidscentrum

Collecte 13 februari: Kerk in Actie voor Nepal

Omdat de werkloosheid hoog is, vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden erbarmelijk en de lonen laag. Door de coronapandemie moesten veel van deze arbeidsmigranten terugkeren.

KIA verzorgt in Nepal nu voor 2500 jongeren werkgelegenheid zodat zij in hun eigen omgeving een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. De jongeren krijgen een landbouwtraining of een vakopleiding en een stageplek en coaching. Ook worden zij in contact gebracht met afnemers en werkgevers.

Collecte 20 februari: Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen. De regen valt steeds grilliger door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun oogst beter.

Ze vormen coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt geld in en om de beurt kan iemand het hele bedrag gebruiken voor een grotere (landbouw)investering. Daarmee krijgen boerinnen en boeren de slagkracht om hun productie te verhogen. Ze maken energiezuinige ovens, planten bomen om erosie te voorkomen, leggen visvijvers aan en gaan bijen houden. Dat is goed voor mens èn natuur.

Collecte 27 februari : Voedselbank Walcheren

 Collectes hiervoor zijn helaas nog steeds nodig. De afgelopen 3 jaar waren gemiddeld 597 inwoners in Walcheren hiervan afhankelijk. De verwachting is dat deze groep de komende jaren niet kleiner zal worden.

Reacties plaatsen is niet mogelijk.