Gebruiksplan kerkgebouwen

Gebruiksplan kerkgebouwen

versie 0.5 (8 juli 2020)

Dit gebruiksplan geldt voor beide kerkgebouwen. Onderdeel die alleen voor het kerkgebouw van Ritthem van toepassing zijn worden cursief aangegeven en onderdelen alleen van toepassing voor het kerkgebouw van Nieuw- en Sint Joosland zijn in vet aangegeven.Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen.

De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.

Inhoud

2     Doel en functie van dit gebruiksplan   3

2.1       Doelstelling in het algemeen   3

2.2       Functies van dit gebruiksplan   3

2.3       Algemene afspraken   3

3     Gebruik van het kerkgebouw    4

3.1.1     Aanvangstijden van de dienst  4

3.2       Gebruik kerkzalen   4

3.2.1     Plaatsing in de kerkzaal 4

4     Concrete uitwerking   4

4.1       Binnenkomst in ruimtes   4

4.5       Gerelateerd aan de samenkomst  4

4.5.1     Gebruik van de sacramenten   4

4.5.2     Zang en muziek   5

4.5.3     Collecteren   5

4.5.4     Koffiedrinken en ontmoeting   5

4.5.5     Kinderoppas en kinderwerk   5

4.6       Uitnodigingsbeleid   5

4.7       Taakomschrijvingen   5

4.7.1     Coördinatoren   5

4.7.2     Kerkenraad, diaconie en voorganger  5

4.7.3     Techniek   5

5     Besluitvorming en communicatie   5

5.1       Besluitvorming   5

5.2       Communicatie   6

6     Overige bijeenkomsten, vergaderingen en bezoekwerk   6

6.1       Overige bijeenkomsten en vergaderingen   6

 

1    Doel en functie van dit gebruiksplan

 1.1     Doelstelling in het algemeen

Met dit gebruiksplan willen we:

 • Bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot er een vaccin is, zodat de zorg het aankan. Als kerk willen we daarin onze verantwoordelijkheid nemen;
 • Bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken van goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde;
 • Volop kerk zijn vanuit onze (kerk)gebouwen en vanuit onze huizen. We willen verbinding blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de wereld te staan.

 1.2     Functies van dit gebruiksplan

 1. We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de zogenoemde controlefase van de coronacrisis;
 2. De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren;
 3. Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen binnen en buiten onze gemeente;
 4. Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio.

1.3     Algemene afspraken

Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het kader van onze doelstelling:

 • Anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
 • Mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;
 • De samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen;
 • Op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig actualiseren.

2    Gebruik van het kerkgebouw

 

2.1.1     Aanvangstijden van de dienst

De aanvangstijd van iedere dienst is 10.00 uur

2.2     Gebruik kerkzalen

2.2.1     Plaatsing in de kerkzaal

Iedereen zit op 1,5 meter afstand. In beide kerken wordt er gewerkt met losse stoelen, daarnaast heeft de kerk van Ritthem banken aan de zijkanten. In de kerken zijn de kerkenraadsbanken, de preekstoel en het orgel de vaste elementen.

3    Concrete uitwerking

3.1     Binnenkomst in ruimtes

 • De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren hoeven aan te raken.
 • De desinfecterend middelen staan bij de ingangen van de zalen en in de toiletten
 • Er is geen garderobe
 • Per activiteit is er een verantwoordelijke die mensen hun plek wijst
  • Verlaten van de ruimtes
 • Een verantwoordelijke geeft aan hoe mensen de ruimtes dienen te verlaten en opstopping wordt vermeden;
 • Iedereen wordt dan nogmaals verzocht om niet buiten met elkaar te blijven praten.
  • Toiletgebruik
 • Zowel vooraf als na het gebruik maken van het toilet worden niet alleen de handen gewassen maar ook de toiletbril schoongemaakt door de gebruiker met desinfectans die in deze ruimte aanwezig is.
 • Gebruik van het toilet alleen als het echt noodzakelijk is.
 • Reinigen en ventileren
 • Na iedere activiteit wordt de ruimte minimaal een half uur geventileerd
 • Gebruiksartikelen worden na iedere activiteit gereinigd

 3.5     Gerelateerd aan de samenkomst

3.5.1     Gebruik van de sacramenten

Met betrekking tot de sacramenten van doop en avondmaal moeten kerkenraden op verantwoorde wijze hun eigen keuzes maken. Dat gaat gepaard met enkele fundamentele principes om recht te doen aan het eigene van de sacramenten en met de praktische mogelijkheden. Zie www.protestantsekerk.nl voor adviezen van het moderamen van de generale synode.

Avondmaal
Het Avondmaal wordt voorlopig niet gevierd

Doop
Niet van toepassing op korte termijn

3.5.2     Zang en muziek

Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. De invulling van het muzikale gedeelte zal gebeuren in overleg met de predikant. Het gebruik van de beamer in Nieuw- en Sint Joosland is mogelijk. Één en ander in overleg met de predikant.

3.5.3     Collecteren

We plaatsen twee collecteschalen, onder de toren. Bij het verlaten van de kerk passeert men deze en kan veilig het geld gegeven worden. De collectes zijn bestemd voor het kerkbeheer en de diaconie.

Voor het verlaten van de kerk benadrukt de ouderling van dienst, nogmaals de 1,5 meter regel.

3.5.4     Koffiedrinken en ontmoeting

Helaas niet mogelijk momenteel

3.5.5     Kinderoppas en kinderwerk

Helaas niet mogelijk momenteel

3.6     Uitnodigingsbeleid

Mensen kunnen zich opgeven/aanmelden, tot vrijdag 20:00 uur bij Lien Osté scribaritthem@zeelandnet.nl of Jan Zwemer scribanieuwland@gmail.com

De mensen die niet beschikken over mail, kunnen bellen naar Lien Osté 0118-461565

Of Jan Zwemer 06-13193999

3.7     Taakomschrijvingen

3.7.1     Coördinatoren

 De coördinatoren staan bij de ingang van de kerk

3.7.2     Kerkenraad, diaconie en voorganger

 • Bij de aanvang zijn de voorganger, de ouderling van dienst en een diaken in de consistorie aanwezig.
 • Het consistoriegebed vindt plaats als gebruikelijk te doen
 • Geen handdruk maar een hoofdknik. Dit geldt ook als de ouderling de voorganger naar de preekstoel begeleid, als de voorganger wordt opgehaald na afloop van de dienst en bij het verlaten van de kerk.

3.7.3     Techniek

Schoonmaken geldt alleen voor de beamer in Nieuwland.

De overige techniek wordt pas na 14 dagen weer gebruikt en is dan weer schoon

 4    Besluitvorming en communicatie

4.1     Besluitvorming

Dit gebruiksplan dient door de kerkenraad te worden vastgesteld. Dit gebeurt tijdens de vergadering van het moderamen.

4.2     Communicatie

De besluitvorming wordt gecommuniceerd op de www.pknieuwensintjooslandritthem.nl

Ook wordt dit opgenomen in de nieuwsbrief en het Kerkblad.

Daarnaast zijn een aantal exemplaren aanwezig in onzer beide kerken.

 • Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
 • Volg de aangewezen looproutes.
 • Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan.
 • Volg de aanwijzingen op van coördinatoren.
 • Geen ontmoeting en consumptie na afloop.
 • Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken.

5    Overige bijeenkomsten, vergaderingen en bezoekwerk

5.1     Overige bijeenkomsten en vergaderingen

Alleen het moderamen vergadert op de veilige 1,5 meter afstand.

 Bezoekwerk

Bezoekwerk dient tot een minimum beperkt te worden. Wellicht gebruik maken van de telefoon of andere digitale mogelijkheden.

Reacties plaatsen is niet mogelijk.