Fusieproces


Aan alle leden van de gemeenten Nieuw – en Sint Joosland en Ritthem.,

Sinds 1976 werken de kerkelijke gemeenten van Nieuwland en Ritthem samen. Het begon met het samen hebben van één predikant en de samenwerking is in de loop der jaren steeds intensiever geworden. Al geruime tijd hebben wij, net zoals veel kerken, te maken met een afnemend aantal leden. Het wordt dan ook steeds moeilijker om twee complete kerkenraden te vormen.

Daarom zijn de kerkenraden bezig met een voorbereidingstraject voor een algehele fusie. Wij worden hierin gesteund door de classis Delta, die de nodige kennis in huis heeft. Dit proces is nu nog in een voorbereidende, verkennende fase en hoe de fusie er precies gaat uitzien weten we nog niet. Toch willen we u, onze gemeenteleden, vast op de hoogte stellen van onze voornemens. En we zullen u blijven informeren over de vorderingen. Wij beseffen dat het een ingrijpend proces is en dat het emoties oproept. De kerkenraad zal ook pas een besluit kunnen nemen nadat u, de gemeenteleden in de gelegenheid bent gesteld om uw mening over deze fusie kenbaar te maken

Wij vertrouwen op Gods leiding om de juiste beslissingen te nemen. En wij hopen op uw steun en betrokkenheid bij het proces. Het vraagt een zorgvuldige afweging om tot de juiste keuzes te komen.

Namens de kerkenraden van Nieuw – en Sint Joosland en Ritthem
Jan Zwemer                                                              Lien Osté
scriba Nieuwland                                                    scriba Ritthem

Reacties plaatsen is niet mogelijk.