En haar naam is Eva!

NIEUWLAND – Zondagmorgen 17 maart deelde ouderling van dienst Christiaan van Mourik mee dat op dinsdag 14 maart is geboren: Evelien Suzanna Handschin. Haar roepnaam is Eva.

Op het geboortekaartje staat de tekst “Ik zal je zegenen, een bron van zegen zul je zijn”.  Dat is ontleend aan het tweede vers van Genesis 12, waar God Abraham zegent.
Arianne Willeboer liet de kinderen tijdens de nevendienst beschuiten met muisjes maken. De op het podium geroepen kersverse vader, onze dominee Pascal Handschin, kon melden dat alles goed gaat. Hij herhaalde de al eerder in het kerkblad gedane belofte dat er op een nog nader te bepalen datum een kraamfeest volgt te midden van de gemeente. De vraag van één van de kinderen of dit gebeurt in de woning van het predikantsgezin antwoordde moest Pascal ontkennend beantwoorden. Het is immers praktischer dat dit zal gebeuren in één van onze kerken.
De geboorte van Eva is met grote vreugde ontvangen door de ouders. Ook als gemeente nemen wij er met blijdschap kennis van. De voortdurende zegen van onze goede God toegewenst aan Eva, Thirza en Pascal.

Reacties plaatsen is niet mogelijk.