Elly leidt onvergetelijke doopdienst

RITTHEM – Onze oud-predikant dominee Elly Bouman, werkzaam in de gemeente van de Oostvlaamse stad Roeselare,  leidde zondag 25 februari 2018 de dienst in de kerk van Ritthem, waarin de Heilige Doop werd bediend aan Fabian jan Jaroslav Petr de Pagter, zoon van John en Katka de Pagter-Nidlova.  Het werd een samenzijn dat niet snel licht worden vergeten.  Geloof, hoop en liefde, daar draaide het om. Klik hier om de dienst te beluisteren.

Elly preekte over de tekst ‘U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is?’ uit 1 Petrus 2. Het vraagpunt in dit gedeelte kon wat haar betreft wel worden weggelaten als we zien op de weldaden van de Allerhoogste.

Tim Bouwsma begeleidde de samenzang en Ina Hoebeke zong solo en met de deelnemers aan de kindernevendienst.

De diaconale collecte tijdens dit feest was bestemd voor de hereniging van kind met haar moeder en de andere kinderen van een gezin dat in Roeselare woont en een verblijfsvergunning kreeg. Dit uit Zuid-Soedan afkomstige gezin, waarvan het lot van de vader onbekend is, werd ook opgedragen tijdens de gebeden.

Mede door dit gegeven en de gasten van over de grens, familie van Katka, was het een dienst waarin je het gevoel kon beleven deel uit te maken van de wereldkerk die eer brengt aan de Schepper en Verlosser. De dienst op deze koude, maar ook zo zonnige zondag was een hoogtepunt in ons gemeenteleven, dat velen niet licht zullen vergeten.

De foto’s zijn gemaakt door Eline van Mourik

 

Reacties plaatsen is niet mogelijk.