Eerste Advent

Eredienst Eerste Advent
Kerk Ritthem. Zondag 3 december 2023. Aanvang 10 uur

VOORBEREIDEN|
Intocht
Welkom en mededelingen
Aansteken Paaskaars
Stil Gebed
Zingen openingslied: Psalm 85 (NLB 85, coupletten 1 en 4)
Votum en groet

DIENST VAN AANBIDDING
Zingen “Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer” (NLB 437, couplet 1)
Lezing: Jesaja 63, 9b t/m 64, 2
Zingen “Breek, aarde, uit, breek uit in pracht” (NLB 437, couplet 3)
Lezing: Jesaja 64, 3 t/m 6
Zingen “Gij klare zon, gij schone ster” (NLB 437, couplet 5)
Lezing Jesaja 64, 7 t/m 8
Zingen “Wij zijn hier in zo grote nood” (NLB 437, couplet 6)
Gebed van de Zondag
Zingen Glorialied: “Hef op uw hoofden, poorten wijd” (NLB 435, coupletten 1 en 2

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de Heilige Geest
Uitleg Adventsproject KND
Aansteken eerste adventskaars
Kinderen gaan naar de nevendienst
Lezing I: Jesaja 40, 1 t/m 8
Zingen “Verwacht de komst des Heren” (NLB 439, coupletten 1,2 en 3)
Lezing II: Marcus 13, 24-37
Preek
Orgel

DIENST VAN GEBEDEN
Zingen “In Christus is noch west noch oost” (NLB 969, alle coupletten)
Dankgebed en Voorbeden
Stil Gebed
Onze Vader
Verzamelen van de gaven/Kinderen terug van de nevendienst

AFSLUITING
Zingen Slotlied “Wij wachten op de koning” (NLB 461, alle coupletten)
Zegenbede

Adventskranz 1. Advent
Reacties plaatsen is niet mogelijk.