Een stralende start

Startzondag 2018 was er één om in te lijsten. Al vroeg arriveerden de eerste mensen aan de Rammekenshoekweg 6 in Ritthem. Daar in de prachtige sier- en moestuin ’t Puntje kwamen we bijeen rond het motto “Een goed gesprek”. Hebben we wel eens openluchtdiensten beleefd waarbij donkere wolken zich samenpakten, deze keer genoten we van prachtig nazomerweer. Dat was ook het geval bij de bezoeken die we groepsgewijs brachten aan verrassende plekjes in Ritthem.

De dienst werd afgetrapt door Kees Simons, de ouderling van dienst van deze zondag.  Hij haalde de Nederlandse literatuur van de 17e eeuw erbij met een citaat over erediensten in het woud. Heel toepasselijk, want wij zaten in een paradijselijke tuin en werden tijdens de dienst ook nog getrakteerd op vogelgezang. Kees Simons nam ook voorbede en dankgebed voor zijn rekening. Het gebed voor de door Katka de Pagter verzorgde lectorlezing werd uitgesproken door ouderling-kerkrentmeester Arjen Westeneng, die ook het beroemde gedicht  Voetstappen in het zand voordroeg.** De zang werd begeleid door een gelegenheidscombo, dat maar één keer had geoefend en desondanks goed samenspel verrichtte. Elly Meijer leidde de kindernevendienst. In de dienst leidde zij een prachtige vraag- en antwoordspel met de kinderen over het thema ‘een goed gesprek’.

Gesprek

De preek werd voor rekening genomen door Dr. Rinke van Hell* uit Ritthem.  Zij sprak over het thema ‘Een goed gesprek ‘n.a.v. van het Bijbelgedeelte Marcus 8: 27-33.  Rinke concentreerde zich vooral op deze teksten: “Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Filippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ Ze antwoordden: ‘Johannes de Doper, en anderen zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent.’ Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Petrus antwoordde: ‘U bent de Messias.’   Overdenking Een goed gesprek PDF
Na de dienst kregen we van gastheer- en vrouw Schout, koffie en thee en werden we getrakteerd op verrukkelijke boterkoek. Daarna wandelden we in groepjes door Ritthem. Intussen voegde zich ook dominee Pascal Handschin bij ons, die elders had gepreekt. Op diverse plekken werden we geïnformeerd over activiteiten in het nieuwe seizoen.

Bomen

Mijn groep deed als eerste het oude gemeentehuis aan in de Dorpsstraat. Daar boomde  Christiaan van Mourik uit hoe het toegaat bij Follow-up, oftewel de catechisaties. Ik gebruikte expres een toepasselijk werkwoord  in de vorige zin, want zijn verhaal concentreerde zich rond de boom van leven en die van kennis van goed en kwaad. Tijdens dit seizoen wordt Follow-Up gegeven na kerkdiensten waarin onze eigen predikant voorgaat. Daarbij wordt ook samen de maaltijd gebruikt.

Bunker

Lien Osté was het volgende gemeentelid dat ons groepje informeerde . Zij gaf uitleg over de inloopmorgens in de kerk van Ritthem. Dat gebeurde in de bunker aan Louwerse’s Wegeling, die in feite fungeert als plaatselijk museum. Je vindt er heel veel dingen die te maken hebben met de gebeurtenissen in Ritthem tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bovendien is er een hele grote verzameling foto’s van Ritthemmers. We kregen daarover uitleg van Wim de Meij, groot kenner van de historie. Het laatste is geen wonder want hij is een kleinzoon van B. J. de Meij, een indertijd befaamde historicus en publicist die onder andere verantwoordelijk was voor het boek De geschiedenis van Ritthem. Klik hier voor foto’s van Wim de Meij.

Noodwoning

Na dit bezoek volgde er alweer een verrassende locatie: de noodwoning van de familie De Pagter aan de Weverstraat. Die werd gebouwd nadat hun huis werd vernield bij de inundatie van Walcheren in 1944. Binnen gaven Margreet en Nol Tasma uitleg over de Groei-Groep. Deze praat maandelijks over het  boekje “De hoop die in ons leeft” (ondertitel:  “Jezus volgen in een verwarrende tijd”).

Kindernevendienst

De vierde bestemming was de oude consistorie. In deze eeuwenoude ruimte gaven Elly Meijer en enkele kinderen uitleg over de nevendienst. Daarbij werd duidelijk dat hieraan veel voorbereiding vooraf gaat en dat grote zorgvuldigheid wordt betracht. Daar moet niet te gering over worden gedacht. Het gaat hier om vorming van de jongste kerkgangers.

Theater

De laatste plek was opnieuw bijzonder, namelijk het huistheater De Verwachting  van Peter en Esther de Neef aan de Dorpsstraat. Daar gaf Jan Zwemer uitleg over de cursus Discipelschap die vanuit onze gemeenten wordt gegeven in samenwerking met de  Gereformeerde Kerk van Arnemuiden. Dat gebeurt aan de hand van het boek Discipelschap van wijlen ds. L. M. Vreugdenhil, die o.a. in Aagtekerke stond.

Na deze prachtige toch wachten ons soep en broodjes in de consistorie, waarbij het gebed werd uitgesproken door onze dominee.   De ruimte was bijna te klein om alle bezoekers te kunnen bevatten. Na de maaltijd keerde iedereen huiswaarts. We mogen als gemeenten terugzien op een prachtige originele startzondag, waaraan door velen is meegewerkt. Dank en verder: Soli Deo Gloria – Alleen aan God de eer.

Wim Staat

*Ik zet haar titel er maar even bij om haar nader te introduceren bij mensen die haar achtergrond niet kennen. Rinke is afgestudeerd theologe en doceert Godsdienst aan de Evangelische Hogeschool in Ede. Zij is dus geen gemeentepredikant maar wel theologe.

**Tekst Voetstappen in het zand.
Het gedicht wordt vaak ten onrechte toegeschreven aan Nel Benschop. De maker is echter onbekend, wel is duidelijk dat het oorspronkelijk werd geschreven in de Engelse taal.  De tekst luidt:

Ik droomde eens en zie
ik liep aan ‘t strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.

We liepen samen het leven door,
en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.

Maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.

Ik zei toen “Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad…”

De Heer keek toen vol liefde mij aan,
en antwoordde op mijn vragen;
“Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen…”

 

Reacties plaatsen is niet mogelijk.