Een hartverwarmende ontmoeting

We beleefden als gemeenten op zaterdag 26 en zondag 27 augustus 2017 een hele fijne ontmoeting met leden van de Protestantse gemeente van Roeselare. Zij kwamen met onze oud-predikant Elly Bouman naar Walcheren en werden ondergebracht in gastgezinnen.

De Vlamingen kwamen met twee busjes deze kant op. Hoewel de chauffeurs verschillende routes reden kwamen ze wonderlijk genoeg op hetzelfde tijdstip aan bij de tolpoortjes in Borssele.

Na ontvangst op het erf van de boerderij van Piet en Marjolein de Visser aan de Binnendijk 5 gingen de Vlamingen naar de gastgezinnen. Vervolgens bezocht een deel het Polderhuis in Westkapelle, terwijl de rest aan het wandelen sloeg in De Manteling en op het strand. Ook de boulevard werd aangedaan en tot slot de kerk in Ritthem.

Daarna was het opnieuw verzamelen geblazen op boerderij De Visser. Behalve de Vlaamse gasten en de mensen die hen ontvingen, voegden zich nu ook tientallen gemeenteleden bij het gezelschap.

Na gebed was het smullen geblazen tijdens de barbecue. Het was goed van eten en drinken. Daar komt bij dat er heel veel met elkaar werd gesproken. De foto’s verhalen in welke sfeer dat ging.

De volgende morgen was het verzamelen geblazen in de kerk van Nieuwland. De 110 vellen liederen die Elly Bouman bij zich had waren niet genoeg om iedereen te voorzien. Dus deden mensen het samen met één exemplaar. Samen delen is vermenigvuldigen, oftewel de basis van christelijk rekenen.

Nadat er stoelen waren bijgezet, zowel naar achteren toe als ook in de gangpaden begon de kerkdienst. Na het aansteken van de Paaskaars las ouderling Corry van Waarde een gevoelvol gedicht voor over de binnenkomst in het Huis van de Heer.

Na stil gebed zette Tim Bouwsma een prachtig voorspel in van Psalm 33. Weldra zongen we daarvan massaal de verzen 1 en 2.

Dominee Bouman hield een preek over Jeremia 23, de verzen 33-40. Die boetrede van de profeet stond op het leesrooster. Elly bekende dat ze had overwogen om een op het eerste gezicht vrolijker thema te kiezen. Dat had zij, en zo kenden veel gemeenteleden haar ook weer terug als oud-predikant, natuurlijk toch niet gedaan…

Ja, je kunt iedereen naar de mond praten, zoals ook in Jeremia’s tijd valse profeten dat deden, terwijl er van alles mis ging in Israël. Jeremia verzuchtte: ,,Overal is ontrouw, heel het land zucht onder de vloek, verdroogd is het groen in de woestijn, Ieder vliegt af op het kwaad en vindt zijn kracht in onrecht.’

Elly in reactie daarop: ,,Dat zijn woorden die een diepe nood uitdrukken. Waar zeker en vast ook vandaag mensen zich in herkennen. Zulke woorden raken je als je de echte verbondenheid mist. Als er geen liefde meer is en ieder zijn eigen belangen nastreeft”, aldus de dominee. Zij trok paralellen tussen het Israël van toen met het Europa van nu. En ook tussen dingen die misgaan en het niet rekenen met God.

Dan is het juist een troost dat er van die onheilsprofeten als Jeremia opstaan. Want is hun optreden nu juist niet een bewijs van Gods bemoeienis met deze wereld. Hij laat die profeten waarschuwen, keer terug tot mij en het zal je wel gaan!

Elly besloot haar preek met deze oproep: ,, God heeft het eerste Woord en Zijn roep wordt nog gehoord. Nog altijd, in België en in Nederland, in Roeselare en in Nieuwland en Ritthem En… overal in de wereld, in het verborgene of in het openbaar…

God heeft het eerste Woord en Hij heeft het laatste Woord.Hij spreekt niet alleen het eerste maar ook het laatste Woord over ons leven. Hij is de Alpha en de Omega, het begin en het einde…

Over de invloed van woorden gesproken, mensenwoorden hebben grote invloed in ons leven, maar dit Woord, Gods Woord gaat alle menselijke woorden te boven. Dit Woord is van het zijnde, van heel ons bestaan, oorsprong en doel en zin. Dit Woord is een bron van oneindige genade!

Laat dit Woord het eerste zijn in je leven, dan zal het ook het Laatste zijn! Amen.”

Na de dienst duurde het wel even voor Elly iedereen de hand had geschud, want er was veel stof tot praten. Ondertussen was de bar al open en gingen mensen aan de koffie en thee. Iedereen sprak ook nu met elkaar. Dat alles in een goede sfeer. In de sfeer van het goed hebben met elkaar, wie je ook bent. Samen gemeente zijn, dat was het, ook over de grenzen heen.

De ontmoeting werd afgesloten met een broodmaaltijd. Elly sloot deze af met een dankwoord en zo kwam er een einde aan een ontmoeting die we ons nog lang zullen heugen.

 

 

Reacties plaatsen is niet mogelijk.