Een bijzonder cadeau

Piet Kakebeke uit Zierikzee kwam op maandag 17 juni samen met zijn vrouw Trees met een bijzondere verrassing naar de kerk in Nieuwland. In zijn familie dook een lijst op, waarop de namen prijken van alle predikanten, ouderlingen en diakenen, die de Nederlandse Hervormde gemeente van het dorp hebben gediend vanaf de stichting in 1652 tot en met 1864.

Het is een prachtig document, gedrukt door de firma Altorffer. Die zaak is in 1784 in Middelburg opgezet door Johan Coenraad Altorffer, in 1750 geboren in het Zwitserse Schaffhausen. De na de verwoestingen in de Tweede Wereldoorlog naar Roosendaal verplaatste drukkerij bestaat nog steeds.  Het moet dus wel een goede zaak zijn. Het document dat Piet Kakebeke meebracht ziet er in ieder geval na 160 jaar nog prima uit!   

    
Geboren Nieuwlander
Even vertellen dat Piet een geboren Nieuwlander is. Hij is geboren op 18 juni 1948 en gedoopt door dominee Pijnacker Hordijk, die dat jaar op 22 augustus intrede deed. Piet is een zoon van Marinus Kakebeke (bekende Nieuwlander door zijn werk als postbode) en Leentje Kakebeke-Bos, bij oudere gemeenteleden zeker bekend.  Piet en zijn vrouw Trees behoren beiden tot de Thomaskerk-gemeente in Zierikzee. Trees is daar scriba en Piet is ook jaren lid geweest van de kerkenraad.

Wie er allemaal dominee zijn geweest in Nieuwland was natuurlijk wel bekend, maar een lijst waarop ook de diakenen en ouderlingen staan vermeld is bijzonder. De vraag dient zich op wie er op het idee kwam om die te maken. Het antwoord staat onderaan het document, want daar prijkt de naam van dominee Arnold Izaäk Kan, die vanaf 1862 in Nieuwland stond en in 1870 vertrok naar Heerjansdam en Kijfhoek. Kan schreef graag. In ons kerkblad hebben we eerder door hem geschreven herinneringen aan Nieuwland gepubliceerd.

Onder de namen van ouderlingen en diakenen komen ook voorvaderen voor van Piet Kakebeke voor. Hun namen worden dan wel gespeld als ‘Kakenbeek’ of ‘Kakebeeke’. Bij de burgerlijke stand ging er nogal eens wat mis. Zodoende zijn er dus mensen die Kakebeeke of Kakebeke heten en ondanks het verschil in het aantal e’s toch familie van elkaar zijn, zo vertelde Piet.

Bekende familienamen
Onder de ouderlingen en diakenen komen veel namen voor van families die al eeuwen op het dorp wonen of woonden. Daaronder: Baas, Bliek, Catsman, Cornelisse,  Dingemanse, Dourleyn, Van de Gucht, De Hamer, Jeras, De Klerk, Koolaert, De Kraker, Meulmeester, Moens, De Neef, De Nood, Oosthoek, Polderdijk,  Reynoudt, Rijksen, Timmerman, De Visser, De Vos, Van Waarde, Walraven en  Westveer.

De kerkenraad is uiteraard blij met dit geschenk. Vanaf deze plaats dan ook onze erkentelijkheid jegens de gever. Het is de bedoeling dat het stuk later wordt ingelijst en zo voor het nageslacht kan worden bewaard.
Wim Staat 

Piet wijst naar plek waar een van zijn voorvaderen staat vermeld.
Reacties plaatsen is niet mogelijk.