Dorpstuin feestelijk geopend

door Margreeth Ernens
Voor de tweede keer deze week liep het dorpsplein rond de kerk van Nieuw- en Sint Joosland vol voor een feestelijke gebeurtenis. Werd op Pinksterdrie de verjaardag van de Ringrijdersvereniging gevierd met koninklijk bezoek, zaterdag werd onder grote belangstelling van het hele dorp de nieuw ingerichte kerktuin feestelijk geopend. En alsof het zo moest zijn: de zon scheen heerlijk, nadat het de hele ochtend druilerig was geweest.

Er is twee jaar hard gewerkt om de kerktuin om te vormen tot een groene oase voor het hele dorp, zo memoreerde Wim Staat, ouderling van de kerk en één van de drijvende krachten achter het tuinidee. ,,De tuin draagt het motto Geloof, Hoop en Liefde, maar je kunt ook zeggen dat de tuin het resultaat is van 3D: Denken, Dokken en Doen.’’ Eline van Mourik, de architect van het tuinplan vergeleek de tuin met een boom: uitgegroeid van een klein zaadje tot een mooie boom met bloesem. ,,Ik verwonder me over de vele stappen die zijn gezet.’’

Dorpswethouder Rutger Schonis

Geld
Onder die vele stappen, die alle vrijwilligers zetten, was er ook het proces om de tuin te bekostigen: zo was er een crowdfundingsactie die €5000 opbracht, een aanmoedigingsprijs van €1000 van de Groene Kerken en huisarts Ponten, die bij zijn afscheid van het dorp zijn patiënten opriep om als cadeau aan hem geld voor de tuin te doneren. Dat geschenk alleen al leverde €8000 op, een flinke boost voor de tuin.
Dorpswethouder Rutger Schonis kwam ook niet met lege handen. Behalve een mooie gieter schonk hij namens de gemeente Middelburg €500 en vond dat de gemeente Middelburg flink heeft meegedacht voor de tuin. ,,Volgend jaar kom ik graag terug voor het vervolg’’, aldus Schonis.

Huisarts Ponten, die momenteel op vakantie is, had een videoboodschap voor de aanwezigen. Ook hij had het over een zaadje, dat in zijn hoofd werd geplant. ,,Ik ben blij dat ik een steentje heb kunnen bijdragen. Er is nu een tuin van het dorp, aangelegd door vrijwilligers. De prachtige naam van de tuin Geloof, Hoop en Liefde lijkt een garantie dat een ieder zijn verantwoordelijkheid neemt om dit bezit mooi in stand te houden.’’

Kunstwerk van Hoop
Inmiddels is ook het eerste kunstwerk in de Tuin van Hoop neergezet, bedacht door Klaas van Belzen en gemaakt door zijn vrouw Marianne. Het kunstwerk is een drinkschaal voor alles wat kruipt en vliegt, met de drie pijlers van de 3-Eenheid. Bovenop de pijlers zijn zeven stroken (het getal van de volheid) aangebracht die een regenboog verbeelden, het teken van hoop en belofte dat Noach indertijd kreeg.
De Kerkenraad waardeerde de inzet van de initiatiefnemers en enkele vrijwilligers, zonder wie het allemaal niet was gelukt, met een pakket Zeeuwse producten.

Kinderen
Na alle plichtplegingen kreeg de ‘geldmeter’ van alle acties officieel een eigen plekje in de hal van de kerk. Buiten stonden inmiddels heel wat kinderen te dringen met kruiwagentjes en schepjes, want zij mochten als openingshandeling op verschillende plekken in de tuin stekjes planten. Met hapjes, drankjes en heerlijke ijsjes konden de aanwezigen elkaar nog ontmoeten in de prachtige tuin.

De dorpstuinploeg wil in de toekomst nog een dorpspomp realiseren en zou graag klassieke lantaarnpalen rondom de tuin geplaatst zien. En wie weet: de realisatie van deze dorpstuin bewijst dat plannen en dromen kunnen uitkomen!

TOESPRAAK DOKTER PONTEN

De toespraak van dokter Ponten was in de kerk moeilijk te volgen. Daarom volgt hieronder zijn tekst;

,,Beste Nieuwlanders en andere betrokken aanwezigen

Tot mijn spijt kan ik er vandaag, tijdens de feestelijke opening van de dorpstuin, niet bij zijn.

Al maanden geleden hebben mijn vrouw en ik in deze periode een vakantie gepland en zijn we op dit moment in Zuid-Europa. Ik ben echter blij dat mij de mogelijkheid is geboden om digitaal het woord tot u te mogen richten. Het geeft mij het gevoel er toch een beetje bij te zijn.

We moeten terug naar het voorjaar van 2022, het laatste jaar van mijn arbeidzaam leven, toen ik Willen Staat sprak en hij zijn zorg uitsprak over de realisatie van de dorpstuin. Er waren twijfels of men de opstart kosten bij elkaar zou krijgen. Ik heb toen met een bedrag kunnen helpen.

En om in tuinderstermen te spreken: er was een zaadje in mijn hoofd geplant!

Naarmate dit groeide werd het idee steeds concreter om, in het kader van mijn naderend afscheid als huisarts, de patiënten te vragen om aan mij geen cadeau te geven maar geld te storten voor de realisatie van de dorpstuin. U weet inmiddels hoe dit is afgelopen. Er werd het fantastische bedrag van ruim 8000 euro gestort.

Fenomenaal!
Mijn aanvankelijke bedenkingen omtrent de continuïteit van zorg voor de tuin en de angst voor vernielingen heb ik al gauw laten varen toen ik zag hoeveel vrijwilligers nu al trouw in de tuin werken. Wat de vernielingen betreft spreek ik de hoop uit dat een ieder zich realiseert dat de tuin van het dorp is dat dat ieder een stukje verantwoordelijkheid draagt om dit bezit mooi in stand te houden. De prachtige naam van de tuin Geloof, Hoop en Liefde lijkt een garantie dat een ieder zijn verantwoordelijkheid neemt.

Lieve mensen ik ben ontzettend blij dat een actieve werkgroep dit plan bedacht heeft en gedaan heeft wat ze van begin af aan hebben beloofd en dat ik financieel iets heb kunnen betekenen. Het denken , doen en dokken zal vandaag nog vaker de revue passeren.

Uiteraard kom ik zo gauw ik terug ben van vakantie naar de tuin kijken. Ik wens u en de tuin een mooie dag en een mooie toekomst toe.
Tot ziens”

Reacties plaatsen is niet mogelijk.