Doopdienst Miranda Snoek

Doopdienst van Miranda Snoek
Protestantse gemeente Nieuwland en Ritthem
Zondag 9 juni 2024, 10 uur
Dorpskerk Ritthem


Liturgie

VOORBEREIDEN
Intocht ambtsdragers, predikant, getuigen en dopeling
Welkom en mededelingen
Aansteken Paaskaars
Zingen aanvangslied “Dit is een morgen, ooit als de eerste” (NLB 216, alle coupletten)
Votum en groet

DIENST VAN AANBIDDING
Zingen “Gij kent mij, Heer leer mij U kennen” (NLB 139a, coupletten 1 en 2)
Gebed van de zondag
Zingen “Ik word in uw grond nooit vergeten” (NLB 139a, coupletten 3 en 4)
Bemoediging: 2 Korintiërs 4, 13 t/m17
Zingen Glorialied “Grote God, wij loven U” (NLB 413, alle coupletten

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de geest
Kinderen gaan naar de nevendienst
Lezing I: Psalm 130
Zingen “Jij zoekt mij” (NLB 857, alle coupletten)
Lezing II: Marcus 3, 20 t/m 35
Preek
Orgel

DOOP
Kinderen en tieners komen terug van de nevendienst en catechisatie
Water wordt in de doopvont gegoten
– Onderwijzing
– Presentatie
– Getuigenis van persoonlijke motieven. Voorgedragen door Bouke de Haan.
Zingen “O, Christus, bron van lentebloei” (NLB 817, alle coupletten)
– Gedicht, Voorgedragen door Elizabeth de Haan
– Doopgebed
– Belijdenis: Afwending en Toewending
– Wensen voor de dopeling door de getuigen Miny Snoek, Susan van de Panne
en Liesbeth Struik
– Doop en Handoplegging
– Geloften
– Verwelkoming door de gemeente
– Vredegroet
Zingen “Nu heeft het oude leven afgedaan” (NLB 353, alle coupletten)

DIENST VAN GEBEDEN
Dankgebed en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN
Zingen slotlied “Ga met God en Hij zal met je zijn” (NLB 416, alle coupletten)
Zegen

Reacties plaatsen is niet mogelijk.