Dominee Van Haarlem overleden

UTRECHT – Dominee Aart van Haarlem (9 juli 1929), oud-predikant van de gemeente in Nieuw- en Sint Joosland, is zondag 8 november overleden. Hij is in familiekring begraven.

Dominee Van Haarlem verbond zich 18 december 1955 aan Nieuwland. Deze geliefde predikant promoveerde woensdag 19 april 1961 aan de faculteit der godgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Leiden op het proefschrift Incarnatie en verlossing bij Athanasius. Van Haarlem werd bij zijn studie begeleid door de zeer gerenommeerde professor dr. J. N. Bakhuizen van den Brink, die ook als promotor optrad. In zijn proefschrift ging Van Haarlem diep in op de relatie tussen de oosterse orthodoxe kerken en de kerken van het westen. Hij achtte het onjuist de ene kerkengroep boven de andere te stellen, maar zag oost en west als elkaar aanvullende grootheden.
De predikant deed op 24 januari 1965 intrede in de Hervormde gemeente van Waddinxveen, welke standplaats hij op 26 oktober 1969 verruilde voor Groningen. Aan die gemeente bleef hij verbonden tot aan zijn emeritering op 16 november 1992.

Dominee Van Haarlem bleef een band voelen met zijn eerste gemeente. Zodoende is hij na zijn vertrek nog vele malen in Nieuwland voorgegaan. Altijd waren er dan na afloop van de dienst warme ontmoetingen met bekenden. In 2005 vierde hij in de kerk van Nieuwland zijn 50-jarig jubileum als predikant. Daarbij waren ook zijn zoons Bert Jan en Henk Jan aanwezig, die evenals hun vader kozen voor het ambt van predikant. Henk Jan is oudejaarsdag 2017 plotseling overleden.

Boven de rouwadvertentie in Trouw stond ‘Leer mij naar Uw wil te handelen’. Deze woorden uit Psalm 86 sprak hij dagelijks uit in zijn gebed, zo wordt gemeld. Wij denken dankbaar terug aan dominee Van Haarlem en het werk dat hij in getrouwheid verrichtte in onze wijngaard. Ons hartelijk medeleven gaat uit naar zijn vrouw en de verdere familie.

Wim Staat  

Klik hier voor bericht Henk van Haarlem overleden

Bert Jan (links) en Henk jan flankeren hun vader bij de herdenking in 2005 van diens 50-jarig jubileum als predikant. Beide broers leidden die dienst.
Reacties plaatsen is niet mogelijk.