Doe wel en zie niet om…

Collectebestemmingen diaconie in september en oktober

Collecte 3 september: Eigen gebruik

Collecte 10 september: Kinderen en jongeren in Nederland

Zijn jongeren de toekomst van de kerk? Nee, ze zijn waardevol om wie ze nu zijn. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze zich thuis voelen in de kerk en serieus worden genomen. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren.

Daarom heeft de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk seizoenspakketten gemaakt: een totaal jeugdseizoen aan materiaal voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen, uitgedacht in samenwerking met lokale gemeenten.

Collecte 17september: Stichting leergeld

Collecte 24 september: zending Syrië
Syrië – kerk als plek van hoop en herstel
In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen.
Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Tientallen gebouwen worden opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn.

Collecte 01 oktober: Kerk en Israël
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen Joden en christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme. In Nederland rusten we predikanten en gemeenten toe op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël steunen we onder andere het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap.

Collecte 8 oktober: Speelgoedbank Walcheren


Collecte 15 oktober: ZWO Delta
Samen in actie met Colombia , het nieuwe diaconaal project
Als gemeente zetten we ons de komende jaren in voor het werk in Colombia. Het verschil tussen arm en rijk is hier extreem groot. Meer dan een kwart van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Armoede en sociale onrust waren de achterliggende oorzaken van een vijftig jaar durende burgeroorlog.

In Colombia zijn hele generaties opgegroeid met geweld en een enorme tweedeling in de samenleving. Daarom steunt kerk in Actie kerken en partnerorganisaties die zich inzetten voor vrede en verzoening, en die predikanten opleiden om van binnenuit verandering aan te jagen. In regio’s waar nog veel conflicten zijn , proberen we via kerkelijke contacten vrede en verzoening te bevorderen. Ook ondersteunt Kerk in Actie kinderen, jongeren en vrouwen uit achtergestelde bevolkingsgroepen, zoals inheemse groepen en vluchtelingen. We werken aan bescherming tegen seksueel geweld en bieden hen met vaktrainingen toekomstperspectief.

De classis Delta , onze regio dus, doet mee aan drie projecten:

  1. Kinderen in achterstandswijken weerbaar maken
  2. Sociaal bewogen predikanten opleiden Dit wordt gedaan door een Nederlandse theologe Jeannet Bierman.
  3. Duurzame agrarische ontwikkeling door Afro-Colombianen. Dit laatste project is speciaal gekozen door onze classis vanwege het feit dat we ook een agrarische regio zijn.

De dienst van 15 oktober, de laatste van de diensten in de startmaand, zal in het teken staan van Colombia en zal worden verzorgd door de diaconie . Voorafgaand aan de dienst , drinken we koffie en na de dienst is er een broodmaaltijd, het is de bedoeling dat iedereen iets te eten meeneemt. Voor soep en drinken wordt gezorgd. Door middel van filmpjes  en Colombiaanse muziek maken we kennis met het land , de bevolking en het project. 

Samen komen we in actie om dit werk mogelijk te maken. Zo zijn we samen kerk in actie.

We hopen dat er veel mensen in onze gemeente dit werk willen steunen in de komende jaren, geregeld zullen we iedereen op de hoogte houden via kerkblad en nieuwsbrief.

Kom op 15 oktober naar de kerk en hoor meer!

Collecte 22 oktober: Wereld diaconaat Indonesië, wereld voedseldag
De lokale kerkgemeenschappen op Papoea, Indonesië, spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich.
Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training, een alfabetiseringscursus of naailes volgen. Ook geeft de kerk vrouwen via een voedingsprogramma voorlichting over gezonde voeding.

Collecte 29 oktober: Eigen gebruik

Reacties plaatsen is niet mogelijk.