Diensten april

De hele maand april en tot 23 mei is het Pasen! Dat vraagt om uitleg.

Het Hoogfeest valt op zondag 4 april, maar wezenlijk begint het al op de Witte Donderdag-avond. Vandaar ook de naam: Triduüm Sacrum, wat betekent Heilige Drie Dagen. Dat blijft een lastig rekensommetje als je het hedendaags bekijkt. Denk dus aan de tijd van donderdag-avond tot aan zondagavond, zoals men in de Oudheid rekende. Maar Pasen is te groot om te eindigen op de avond van 4 april, dus duurt het grote feest een hele week. En vervolgens nog tot Pinksteren: samen de 50-dagen-tijd. Dan zal in de kerk het witte feestkleed blijven hangen en draagt de voorganger een witte stola.

Nog steeds houdt Corona ons gemeenteleven en -vieren in de greep. Tot nader besluit van het moderamen houden wij de kerkdiensten zeker tot en met eerste Pasen uitsluitend via de liveverbinding. Met een uitzondering.
Hier volgt de samenvatting van de vieringen in de week voor Pasen:

Op Palmpasen, 28 maart, vieren wij in de Kerk van Nieuwland een dienst voor de kinderen. Omdat het voor kinderen nog moeilijker is dan voor volwassene om de aandacht bij te houden bij een dienst op internet, en vanwege het feit dat hen de beleving van de kindernevendienst al lange tijd is ontnomen, nodigen wij de kinderen van onze gemeentes uit om deze dienst bij te wonen. Zij mogen worden begeleid door een volwassene per gezin. De rest van de gemeente is welkom om de dienst vanaf 10 uur via de livestream te volgen.

Op Witte Donderdag vieren wij samen als gemeente avondmaal. Hoe dan, in Coronatijd? Wij hebben een oplossing bedacht om toch een verbondenheid te scheppen met de tafel waaraan Jezus ons uitnodigt, deze staat in onze beiden kerken. In de middag van 1 april bereiden de predikant en de diakenen samen de avondmaalstafel in de twee kerken, net zoals we zouden doe in een normale avondmaalsdienst. Vervolgens heeft u de gelegenheid om tussen 16u30 en 18 uur naar de kerk te komen en een brood van de tafel mee naar huis te nemen. Dit brood kunt u vervolgens gebruiken om de avondmaalsviering vanuit de kerk van Nieuwland mee te vieren. Deze zal worden geleid door de predikant in aanwezigheid van enkele ambtsdragers. Het is behelpen, maar wij hopen hierdoor toch een betekenisvolle viering met elkaar te kunnen beleven. De viering begint om 19u30.

Twee praktische opmerkingen: Wilt u ons (kerkenraad of predikant) tot de zondag van Palmpasen laten weten als u zeker van plan bent om op Witte Donderdag avondmaal wilt vieren? Op die manier hebben wij een indicatie over de hoeveelheid broden die klaargezet moeten worden. En als u niet in staat bent om in de middag naar de kerk de komen om het brood op te halen? Geef het dan door aan de diaconie of de ouderlingen, het brood zal naar u toe gebracht worden. Hartelijk dank.

De diensten op Goede Vrijdag en Eerste Paasdag zijn helaas opnieuw alleen te volgen via de livestream. U bent welkom om in te schakelen op 2 april, om 19u30, voor een korte, liturgische viering waar wij het lijdensverhaal van Jezus volgen. Het feest van de opstanding, Pasen, vieren wij met elkaar op zondagochtend 4 april. De dienst begint zoals gebruikelijk om 10 uur.

Weet u van harte uitgenodigd om deze vieringen mee te beleven.
ds. Pascal Handschin

Enkele gedachten over de verschillende vieringen…

Witte Donderdag Jezus vierde Pasen met zijn discipelen, de laatste maaltijd voor zijn lijden. Hij verbond brood en wijn met zijn lichaam en bloed en zei: Neemt eet, dit is mijn lichaam (matt.26). We mogen in brood en wijn Hem zelf te ontvangen. Hij geeft (offert) zichzelf aan ons. Door herhaling mogen we deze intieme verbondenheid met Hem steeds weer voeden en ervaren.

Goede Vrijdag 2 april. Lijden… sterven… van iemand als Jezus. Nooit werkelijk te begrijpen ondanks alle onderricht. Er was alleen maar goeds over Hem bekend en dan dit… Het lijdensevangelie volgens Johannes wordt voorgedragen. De gebeden van de Goede Vrijdag voor de wereld, de Kerk, onszelf. En vaak wordt “de Klacht van God” gelezen, een oud-kerkelijke tekst met aanhalingen uit de Bijbel, waarin God ons vraagt:  Wat heb ik aan jullie, mijn mensen, misdaan dat Ik gestraft moest worden? Wij antwoorden met schaamte: Heilige God, ontferm U over ons. Zo vangt Stille Zaterdag aan.

Het Hoogfeest van Pasen valt op zondag 4 april. In een feestelijke dienst staan wij stil bij het wonder van de opstanding van Christus en begroeten het nieuwe licht dat ons zal begeleiden in het nieuwe jaar. Daarom wordt een nieuwe Paaskaars ontstoken als symbool voor Christus, het licht van de wereld. Het oecumenisch rooster geeft o.a Johannes 20: 1-18 als lezing. Waar is de Heer? Waar zoeken we Hem, waar vinden we Hem?

Zondag 11 april is het Beloken Pasen. Ouderwetse term voor het afsluiten van het Paasfeest. Het woord luik klinkt erin door: de luiken gaan weer toe. De commissie Bijzondere Diensten heeft de voorbereiding in handen. Het oecumenisch rooster noemt Johannes 20: 24-31 als lezing. Ze kunnen Thomas wel van alles wijsmaken… Hij wil het zelf ervaren. Zijn we niet ook zo?

De 3e zondag van Pasen valt op 18 april. De naam van deze zondag: Misericordia Domini : Goedertierenheid van de Heer (naar psalm 33). Ds. Pascal gaat voor. Als de omstandiheden het toelaten zal het Heilig Avondmaal gevierd worden. Het oecumenisch rooster geeft Johannes  21: 15-24 als lezing. Lastige vragen van Jezus aan Petrus. Maar vooral de vraag Hem te volgen. Is het je ook wel eens gevraagd?

Op 25 april, 4e zondag van Pasen. De zondag draagt de mooie naam Jubilate: Jubelt, juicht voor God, gij ganse aarde! Ds. Huub Smeets uit Terneuzen hoopt voor te gaan in deze dienst. Het oecumenisch rooster geeft Johannes 10: 11-16 als lezing. Verantwoordelijkheid dragen, het lijkt mooi, maar het blijkt lastig als het er op aan komt. De Goede Herder heeft er álles voor over: Zichzelf.

Ik wens u zegenrijke vieringen toe, hopelijk in de kerk of anders meekijkend en meevierend thuis!

Elizabeth de Haan-Roelse

Reacties plaatsen is niet mogelijk.