Dienst 30 juni

Eredienst Protestantse Gemeente Nieuwland/Ritthem
30 juni 2024, 10 uur
Kerk Ritthem

VOORBEREIDEN
Intocht
Mededelingen
Aansteken Paaskaars
Stil Gebed
Zingen Aanvangslied “In de veelheid van geluiden” (NLB 283, coupletten 1, 2, 4 en 5)
Votum en groet

DIENST VAN AANBIDDING
Zingen “Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht” (NLB 834, alle coupletten)
Gebed van de Zondag
Zingen Glorialied “Zing van de Vader die in den beginne” (NLB 304, alle coupletten)

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de Geest bij het openen van de schrift.
Lezing I: Psalm 119, 9 t/m 16
Orgel
Lezing II: Marcus 5, 22 t/m 43
Preek
Zingen “Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer” (Psalm 84, coupletten 1 en 8)

DIENST VAN GEBEDEN
Herdenking Jan de Pagter
Dankgebed en voorbeden
Stil Gebed
Onze Vader
Verzamelen van de gaven
Kinderenkomen terug van de nevendienst

ZENDING EN ZEGEN\
Zingen Slotlied “ Zegen ons, Algoede ” (NLB 215, alle coupletten)
Zegen
Orgel

Reacties plaatsen is niet mogelijk.