Dienst 30 april

Liturgie dienst zondag 30 april in de kerk van Nieuw – en Sint Joosland
Voorganger is dominee Ko de Nood uit Eindhoven
Organist Tim Bouwsma. Ouderling van dienst Jan Zwemer. Lector Sarah van Moruik. Streaming Elizabeth de Han. Koster Adrie Rentmeester.

Welkom – mededelingen – aansteken paaskaars
Stil gebed
Aanvangslied Psalm 93 vers 1, 2 en 4
Votum en Groet
Psalm 51 vers 1 en 2
Woord van genade Psalm 103: 8-14
Lied 575 vers 4 en 6 Alle leed hebt Gij geleden
Woord van aansporing Psalm 15: 1-5
Psalm 25 vers 2 en 4
Gebed om hulp van de Heilige Geest
Kinderen naar de nevendienst

Schriftlezing door lector Johannes 21: 15-23
Lied 23b vers 2, 3 en 4 De Heer is mijn herder

Verkondiging: “Daarna zei Hij: Volg Mij” Johannes 21:19b
Lied 835 vers 1, 2 en 4 Jezus ga ons voor
Dankzegging en voorbede
Psalm 62:9 (NBV21)
Kinderen terug van de nevendienst
Collecte
Slotlied Lied 909 vers 1 en 2
Zegen
In verband met de verjaardag van onze koning zingen we nadat de dienst is afgesloten Lied 708 vers 1 en 6 (Wilhelmus)

Reacties plaatsen is niet mogelijk.