Dienst 29 oktober

Dienst van Schrift en tafel
PKN Gemeente Nieuw- en Sint Joosland/Ritthem
Voorganger: ds. Pascal Handschin

Kerk Nieuwland
29 oktober 2023, 10h00
Liturgie:

VOORBEREIDEN
Orgel
Intocht
Woord van Welkom/ Aansteken Paaskaars
Stil Gebed
Aanvangslied “God van Hemel, zee en aarde” (NLB 10, coupletten 1,2 en 3)
Votum en groet

DIENST VAN AANBIDDING
Zingen “Gezegend hij, die in der bozen raad” (Psalm 1, coupletten 1 en 2)
Gebed van de zondag
Leefregel: Deuteronomium 6, 4-9
Zingen Glorialied “Alle eer en alle glorie” (NLB 305, alle coupletten)

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de Heilige Geest (Epiklese)
Moment voor de kinderen
Kinderen naar de nevendienst
Lezing I: 1 Tessalonicenzen 2, 1-8
Orgel
Lezing II: Mattheüs 22, 34-40
Preek
Orgel

MAALTIJD VAN DE HEER (VOLGENS LITURGIEBOEK)
Geloofsbelijdenis (Nicea)
Inzameling van de gaven/Gebed over de Gaven
Gebeden
Zingen “Breek ons, Heer, het brood” (NLB 379, coupletten 1,3 en 5)
De kinderen komen terug van de nevendienst

Nodiging
Tafelgebed/Inzettingswoorden/Epiklese (Sanctus: 1 couplet, psalm 118)
Onze Vader
Vredegroet
Zingen Christus Heilig Godslam (NH Bundel)
Gemeenschap van brood en wijn
Dankgebed

ZENDING EN ZEGEN
Zingen Slotlied “Uw stem, Heer, hebben wij gehoord” (NLB 722, alle coupletten)
Zegen
Orgel

Reacties plaatsen is niet mogelijk.