Dienst 28 januari

Dienst van Schrift en tafel
Protestantse Gemeente Nieuw- en St. Joosland/Ritthem
Afscheid van ouderling Jan Zwemer
Herbevestiging van ouderling Willem Staat
Eredienst in de week van gebed voor de eenheid van Christenen
Voorganger: ds. Pascal Handschin

Kerk Ritthem
28 januari 2024. Aanvang 10h00
Liturgie:

VOORBEREIDEN
Orgel
Intocht
Woord van Welkom/ Aansteken Paaskaars
Stil Gebed
Aanvangslied “De trouw en goedheid van de Heer” (NLB 207, alle coupletten)
Votum en groet

DIENST VAN AANBIDDING
Zingen “Vlammen zijn er vele” (NLB 970, alle coupletten)
Gebed van de Zondag
Woord van Bemoediging: 1 Korintiërs 8, 1b t/m 6
Zingen Glorialied “Van ganser harte loof ik hem” (NLB 11, coupletten 1 en 6)

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de Heilige Geest (Epiklese)
Moment voor de kinderen
Kinderen naar de nevendienst
Lezing I: Deuteronomium 18, 15 t/m 20
Zingen: “Uit uw hemel zonder grenzen” (NLB 527, alle coupletten)
Lezing II: Lucas 10, 25 t/m 37
Preek
Orgel

AFSCHEID EN HERBEVESTIGING VAN AMBTSDRAGERS
Afscheid van Jan Zwemer
Zingen Gezang 363 “Dat ’s Heren zegen op u daal”
Herbevestiging van Willem Staat als ouderling
Zingen Gezang 363 “Dat ’s Heren zegen op u daal”

MAALTIJD VAN DE HEER
Geloofsbelijdenis
Inzameling van de gaven/Gebed over de Gaven
Gebeden
Zingen “Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet” (NLB 381, coupletten 1,3,4 en 5)
Nodiging
De kinderen komen terug van de nevendienst
Tafelgebed
Zingen Sanctus: NLB 405, coupletten 1 en 4
Inzettingswoorden/Epiklese
Onze Vader
Vredegroet
Zingen Christus Heilig Godslam (NH Bundel)
Gemeenschap van brood en wijn
Zingen Dankgebed “Ik wil u danken grote levensvorst” (NLB 381, couplet 6)

ZENDING EN ZEGEN
Zingen Slotlied “God schenk ons de kracht” (NLB 418, alle coupletten)
Zegen
Orgel


Barmhartige Samaritaan Barmhartige Samaritaan ©Wikimedia
Reacties plaatsen is niet mogelijk.