Dienst 24 september

Orde van dienst zondag 24 september in Ritthem
“Grijp toch de kansen……ora en labora verweven”
Voorganger: Kees Simons Organist: Tim Bouwsma

Mededelingen
Zingen: Joh.de Heer 166 : 1, 2 en 3 Grijp toch de kansen, door God u gegeven!

Inleiding, votum, groet en gebed
Zingen: psalm 27 : 7
Een geschiedenis…
Zingen: Op toonhoogte 539: lees je bijbel, bid elke dag
Kinderen naar de kindernevendienst
De geschiedenis in het lied: Psalm 34: 1-8
Zingen: ps.34 : 1 en 2
Hoe hebben we het en moeten we nu?
Zingen: lied 1010 : 1 en 2 Geef vrede Heer, geef vrede
Aan de slag!
Zingen: lied 1010 : 3 en 4
Het leven- één gebed
Zingen: lied 221 : 1, 2 en 3 Zo vriendelijk en veilig als het licht
Gebeden, samengebald in het Onze Vader
Kinderen komen terug
Zingen: Op Toonhoogte 554 1, 2 en 3 Voor alle goede gaven Heer.
Collecte
Zingen: lied 749 : 1 en 3 Op, waak op!’ Zo klinkt het luide
Zegenbede

Reacties plaatsen is niet mogelijk.