Dienst 23 juni

Liturgie dienst zondag 23 juni in de kerk van Nieuwland.
Voorganger is dominee Jan Hendrik van Wijk uit Oud-Vossemeer>
Het orgel wordt bespeeld door Tim Bouwsma

Voorbereiden
·  Orgelspel
·  Welkom / mededelingen / aansteken paaskaars [door ouderling van dienst]
·  Aanvangslied NLB Psalm 108:1,2
·  Stil gebed
·  Votum en Groet
·  NLB Psalm 31:1,14 Op U vertrouw ik / psalm 2 / 1001
·  Kyriegebed
·  Glorialied: NLB 413:1 Grote God wij loven U

 Dienst van het Woord
·  Gebed om de Heilige Geest (Zondagsgebed)
·  Kinderen naar de nevendienst
·  Schriftlezing OT: Jesaja 6:1-7 (door lector)
·  NLB 405:1,2 Heilig, heilig, heilig! Heer God almachtig
·  Schriftlezing NT: Handelingen 6:8-15; 7:54-60
·  NLB 405:3,4 Heilig, heilig, heilig!
·  Verkondiging n.a.v. Handelingen 7:55 (leven onder een open hemel)
. NLB 825:1,5,7 De wereld is van Hem vervuld

Dienst van het antwoord
·  Geloofsbelijdenis
·  NLB 412:2  U looft de apostelschaar
·  Dankzegging, voorbede, stil gebed, Onze Vader
·  Kinderen terug van de nevendienst
·  Inzameling van de gaven
·  Slotlied NLB 422:1,2 Laat de woorden

Heenzending en zegen
·  Zegen (besloten met zingen: Amen, amen, amen)
. Uitleidend orgelspel


Reacties plaatsen is niet mogelijk.