Dienst 21 januari

Liturgie dienst zondag 21 januari 2024. Aanvang 10.00 uur.
Voorganger is onze classispredikant ds. Arie van der Maas.
Het orgel wordt bespeeld door Tim Bouwsma

Orgelspel|
Welkom, mededelingen en aansteken Paaskaars
Moment van Stilte en inkeer
Psalm van de intocht: Psalm 145: 1 en 3
Bemoediging en Groet
Lied: Zoekend naar licht (Lied 1005): 1, 2 en 5
Gebed
Lied: Stil, mijn ziel, weest stil (Hemelhoog 433, Opwekking 717)

Gebed bij de opening van het woord
Kinderen naar nevendienst
Profetenlezing: 1 Samuel 3: 1 – 10 (lector)
Antwoordpsalm: Psalm 63: 1 en 3
Evangelielezing: Marcus 1: 14 – 20
Zingen: Jezus die langs het water liep, Lied 531
Prediking

Lied: Ga maar gerust (tekst Sytze de Vries in ‘Het liefste lied van overzee’ deel 2, nr 15, Melodie van Sibelius ook in Johannes de Heer 96 of Ev. Liedbundel
1. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.
Ik ben de wind waardoor je ademhaalt.

2. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.

Roeping van Samuel

3. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben ik de hand, die al je tranen wist.

Dienst van de gebeden
Kinderen terug van de nevendienst
Inzameling van de gaven
Slotlied: God, schenk ons de kracht (lied 418)
Heenzending en Zegen
Amen, amen, amen
Orgelspel

Reacties plaatsen is niet mogelijk.