Dienst 18 februari

Liturgie voor zondag 18 februari 2024 ( 1e zondag 40 dg tijd )
Kerk Nieuwland. Aanvang 10.00 uur.

Orde van dienst.
Welkom en mededelingen
Aanvangslied psalm 84 : 1,4
Stilte
Votum & groet.
Verootmoedigingsgebed.
Vrijspraak.
Zingen psalm 103 : 1,3
Het Grote gebod.
Zingen psalm 19 : 3
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest.
Kindernevendienst
Schriftlezing : Ezechiël 18 : 21 – 23 /Johannes 3 : 16 – 21 ( Lector)
Zingen psalm 149 : 1,2,3
Prediking
Orgelspel
Zingen lied 913: Dat de toekomst brengen moge.
Knd ( kinderen komen terug )
Dankgebed – voorbeden – stilte – Onze Vader.
Inzameling der gaven.
Slotlied lied 704 : 1 en 3 Dank, dank nu alle goed
Zegen.

Reacties plaatsen is niet mogelijk.