Dienst 16 juni

Liturgie voor de dienst van zondag 16 juni 2024 in de kerk van Ritthem. Voorganger is dominee Cees Bijman uit Arnemuiden. Aanvang 10.00 uur.

Inleidend orgelspel

Welkom, mededelingen en kaars

Aanvangslied Ps.33 : 2 en 8 Zing al wie leeft van Gods genade

Votum en groet                      
Zingen gezang 195  Ere zij de Vader en de Zoon

Wetslezing. 
Zingen Ps. 119 : 13 Geef mij een hart dat U met vreugde groet

Lezing: Hand.3 : 1-16.
Zingen Ps.116 : 6 en 8 Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan nu danken voor de redding van mijn leven?

Tekst voor de preek: Handelingen 3 : 6. ,, 6Maar Petrus zei: ‘Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop.’”
Zingen gezang 912 : 1, 2, 3 en 4 Neem mijn leven laat het Heer

Gebeden

Slotzang Gez. 413 1, 2 en 3 Grote God wij loven U
Zegen
Uitleidend orgelspel

Reacties plaatsen is niet mogelijk.