Dienst 14 juli

Liturgie dienst 14 juli 2024, 10 uur
Kerk Ritthem

VOORBEREIDEN
Intocht
Mededelingen
Aansteken Paaskaars
Stil Gebed
Zingen Aanvangslied “God van hemel, zee en aarde” (NLB 210, coupletten 1, 2, en 3)
Votum en groet

DIENST VAN AANBIDDING
Zingen “Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen” (NLB 85b, alle coupletten, wisselspraak/zang)
Gebed van de Zondag
Zingen: “O Vader, trek het lot U aan” (NLB 995, alle coupletten)
Lezing: Efeziërs 1, 11 t/m 14
Zingen Glorialied “Heer ik kom bij U” (NLB 891, Nederlands)

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de Geest bij het openen van de schrift.
Lezing I: Jesaja 52, 1 t/m 6
Zingen “Kom, geest van God” (NLB 333, 3x)
Lezing II: Marcus 6, 6b t/m 13
Preek
Orgel

DIENST VAN GEBEDEN
Dankgebed en voorbeden
Stil Gebed
Onze Vader
Verzamelen van de gaven
Kinderen komen terug van de nevendienst

ZENDING EN ZEGEN
Zingen Slotlied “Nu laat ons God de Here” (NLB 863, coupletten 1,3,5 en 6)
Zegen
Orgel

Reacties plaatsen is niet mogelijk.