Dienst 11 februari

Dienst zondag 11 februari. Kerk Ritthem.
Voorganger is dominee Rob van Waarde

Welkom, mededelingen, paaskaars aansteken
Aanvangslied: Zomaar een dak, LB 276: 1, 2
Stil gebed
Votum en Groet
Lied: Zomaar een dak, LB 276: 3
Kyriëgebed
Tijdens het kyriëgebed bidden we samen ‘God, ontferm U’
Glorialied: Ps 146c:1, 4, 5 en 7: Alles wat adem heeft love de Here

Dienst van het Woord
Gebed om de Geest
Kinderen gaan naar de nevendienst
Lezing(en) (1 e en 2 e door ouderling; evt ook 3 e lezing door ouderling)
Marcus 9:49-50
Mattteus 5:1-13
Lk 14:27-30 & 33-35
Lied: LB 791: 1, 2, 4 en 5: Liefde, eenmaal uitgesproken
Preek
Muziek: orgelspel

Dienst van het antwoord
Lied: Geef vrede, Heer, geef vrede; LB 1010: 1, 2 en 4
Dankzegging, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Kinderen terug uit de nevendienst
Inzameling van de gaven
Slotlied: Als alle mensen vogels dromen, 1013 geheel
Heenzending en zegen (beantwoord met 3x gezongen Amen)

Reacties plaatsen is niet mogelijk.