Dienst 10 maart

Orde van dienst voor zondag 10 maart 2024 in de kerk van Ritthem.
4de van de 40dagen – zondag Laetare’.  Voorganger: ds. Elly Bouman uit Stavenisse. Aanvang 10.00 uur.

Aanvangspsalm: Psalm 122:1
Stil gebed, votum en groet
Inleiding met lezing Psalm 122
Gebed om ontferming
Zingen: Lied 1010
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Kinderen naar de nevendienst / tieners naar tienerkerk.
Schriftlezing OT: Numeri 11:21-25
Schriftlezing NT: Johannes 6: 1-15
Zingen: Lied 836: 1, 2 en 5
Verkondiging: Op de proef gesteld
Zingen: Psalm 122: 2 en 3
Dankzegging en voorbede – stil gebed – Onze Vader
Collecte
Zingen: Lied 447
Zegen – gezongen Amen, amen, amen

Reacties plaatsen is niet mogelijk.