Dienst 1 mei

Eredienst Protestantse Gemeente Nieuw- en Sint Joosland/Ritthem
Zondag “Misericerdia Domini” – Derde Zondag in de Paastijd
Kerk Nieuwland 1 mei 2022, 10:00
Voorganger: Ds. Pascal Handschin
Liturgie:

Voorbereiden
Orgel
Intocht
Woord van Welkom/ Aansteken Paaskaars
Stil Gebed
Aanvangslied “Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon” NLB 220; coupletten 1,2,4
Votum en Vredewens

Dienst van Aanbidding
Gebed van de Zondag
Lezing: Jeremia 32, 36-41
Zingen Glorialied: Psalm 33 (NLB 33), coupletten 2 en 8

Dienst van het Woord
Gebed om de Heilige Geest (Epiklese)
Moment voor de Kinderen
Kinderen gaan naar de nevendienst
Lezing I: Openbaring 5, 6-14
Orgel
Lezing II: Johannes 21, 1-14
Preek
Zingen “Zing Halleluja, hemel en aarde, zing” (NLB 648, alle coupletten)

Afscheid en Bevestiging van ambtsdragers

Afscheid van Corry van Waarde, Arjen Westeneng en Patrick Wileboer als leden van de Kerkenraad van de Prot. Gemeente Nieuwland.

Bevestiging van Elizabeth de Haan als Ouderling-Kerkrentmeester van de Prot. Gemeente Nieuwland
Gebed
Presentatie
Opdracht
Zingen “Er heeft een stem gesproken” (NLB 361, coupletten 1, 2, 4 en 7)
Vernieuwing belofte
Zegenwens afgesloten met acclamatie door de gemeente Dat s Heren Zegen op u daal (NLB 363)

Maaltijd van de Heer
Geloofsbelijdenis (Nicea)
Zingen “Zolang wij ademhalen” (NLB 657, coupletten 1,3 en 4)
Tijdens het naspel worden de gaven verzameld en komen de kinderen terug in de kerk
Gebed over de Gaven
Zingen “Breek ons, Heer, het brood” (NLB 379, coupletten 1 en 4)
Dankgebed en Voorbeden
Nodiging (Ouderling van Dienst)
Tafelgebed
Zingen “Heilig zijt gij” (Melodie Psalm 118)
Voortzetting Tafelgebed/Inzettingswoorden/Epiklese
Onze Vader
Vredegroet
Zingen “Christus, heilig Godslam” (Gezang 37 NH Bundel)
Gemeenschap van brood en wijn
Dankgebed

Zending en Zegen
Zingen Slotlied “Ga met God en Hij zal met je zijn” (NLB 416, alle coupletten)
Zegen
Orgel

Wonderbare visvangst, zoals afgebeeld in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. Op de achtergrond de skyline van de stad

Reacties plaatsen is niet mogelijk.