Diaconie

Collectebestemmingen mei en juni  

Collecte 30 april: Stichting Leergeld

7 mei: KIA: Noodhulp Oekraïne
Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de aanhoudende oorlog zet alles op zijn kop.
Raketaanvallen verwoesten steeds meer de infrastructuur, elektriciteit valt continu uit, huizen blijven onverwarmd, er is onvoldoende drinkwater en de voedselvoorziening is in gevaar. Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog. Samen met hulporganisaties doen ze er alles aan om mensen in nood te kunnen helpen. Overal in het land worden gaarkeukens ingericht, maar ook mobiele ruimtes waar mensen even kunnen opwarmen en een kopje koffie of thee kunnen drinken. De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. Bijna 18 miljoenmensen in Oekraïne hebben humanitaire hulp nodig.

14 mei: KIA: Kerk zijn met elkaar
Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk, verandert er niet alleen wat in de levens van mensen in de knel, maar ook in de geloofsgemeenschap zelf. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland bij hun taak om van betekenis te zijn in hun omgeving.

Een mooi voorbeeld is het initiatief ‘Assen Bloeit’. Het kerkgebouw De Open Hof is alle dagen open voor de stadsbewoners. Het is een plek van ontmoeting, waar je op adem kunt komen, samen kunt eten en mee kunt doen met workshops. Door het organiseren van al deze activiteiten gaat ‘Assen bloeit’ armoede en eenzaamheid te lijf, en groeit ook de onderlinge verbinding. Het draait om het zien van en het zijn mét de ander.

Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt protestantse gemeenten die diaconaal present willen zijn in eigen dorp of stad.

21 mei: Hillcrest
Zangdienst en aandacht voor het gemeenteproject Hillcrest Aids Centre

Op zondag 21 mei is er extra aandacht voor het gemeenteproject Hillcrest Aids Centre. Annemarie Stern zal in deze dienst een presentatie geven en  spullen verkopen die door de mensen in Afrika zijn gemaakt. Verder zal in de dienst veel gezongen worden.

De afgelopen twee jaar zijn er regelmatig diaconiecollectes gehouden voor Hillcrest . Het Hillcrest Aids Centre is een lokale organisatie die zorg biedt aan de mensen die leven met HIV/Aids en/of mensen waarvan de familieleden besmet zijn met het virus.

Er worden scholings- en bewustwordingsprogramma’s in de gemeenschappen gegeven, er is thuiszorg, een hospice en reactiveringunit, inkomens genererende projecten, groentetuin projecten, schoolgeldprojecten en oma- support en testen en behandeling. Annemarie heeft er regelmatig over in het kerkblad geschreven. En ook op internet kunt u er informatie over vinden.
Eind van de zomer sluiten we dit project af en starten we met een nieuw project. Op de startzondag hoort u er meer over.

Ook de 55-plus gespreksgroep die maandelijks bij elkaar is geweest, heeft geld ingezameld voor dit project. Een bedrag van € 100,40. Er werd op de bijeenkomsten eerst gezamenlijk geluncht en daarna werden geloofsgesprekken gevoerd aan de hand van het boekje   “Dit is mijn lichaam”. De kracht van samen geloven in een verbrokkelende samenleving. De deelnemers vonden het leuk dat ze ook een bijdrage konden leveren aan dit mooie werk.
In april was de laatste bijeenkomst van de 55-plus gespreksgroep , in oktober start een nieuwe reeks. Wie graag mee wil doen, de aankondiging komt te zijner tijd in het kerkblad.

28 mei: KIA: zending Egypte

Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Veel christelijke gezinnen hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse Bijbelcompetitie lezen tienduizenden kinderen tóch verhalen uit de Heilige Schrift. Kerken delen wedstrijdboekjes uit waarin ieder jaar een ander Bijbelboek wordt behandeld. Bij elk hoofdstuk moeten de kinderen een aantal vragen beantwoorden en daar helpen hun ouder(s), broer of zus bij mee. Zo gaat de hele familie aan de slag met de Bijbel. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe voor een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd.

4 juni: ZWO Delta: project Indonesië

Dit zijn de projecten in Indonesië die worden gesteund door de afdeling Zeeland van ZWO (Zending- Werelddiaconaat- Ontwikkelingssamenwerking):
-Meer voedsel door duurzame landbouw en beter samenwerken – Java
-Opvang voor straatkinderen – Java
-Sterke vrouwen opleiden – Papoea

11 juni: Eigen gebruik

18 juni: Orgelfonds

25 juni: Werelddiaconaat Colombia
In Colombia komt nog veel seksueel misbruik voor, doordat mannen meer macht hebben dan vrouwen en veel Colombianen die rolverdeling normaal vinden. Kwetsbare jongeren inheemsen, Afro-Colombianen en vluchtelingen uit Venezuela lopen extra risico.
De organisatie Renacer beschermt en begeleidt kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik of dat dreigen te worden. Sociaal werkers gaan de straat op en bieden hun psychische en juridische hulp. Wie geen onderdak heeft, kan terecht in hun opvanghuis. Medewerkers geven voorlichting op scholen en trainen ambtenaren, kerkleiders en docenten, zodat ze uitbuiting herkennen en weten hoe ze zich kunnen inzetten om dit te voorkomen.
Met steun van Kerk in Actie kan Renacer 40 kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting beschermen en begeleiden.