Diaconie

Collecte 25 september Vredeswerk van Colombiaanse vrouwen
Colombia leed  50 jaar onder een burgeroorlog die aan 220.000 mensen het leven kostte. Vijf miljoen mensen raakten ontheemd terwijl vijftien miljoen inwoners afdaalden tot de bedelstaf. Ruim honderd vrouwen van verschillende kerkelijke achtergronden willen zich samen inzetten voor blijvende vrede in hun land, maar ook in hun huis. Vrouwen en kinderen hebben namelijk nog vaak te lijden onder huiselijk geweld. Zij volgen samen bijbelcursussen en worden vaak diep geraakt door herkenbare Bijbelverhalen waarin geweld voorkomt. Hoe ga je daarna verder? Wat zegt de Bijbel over vrede en verzoening? Hoe pas je dat toe in je eigen huis en woonplaats? Ze verspreiden hun kennis in hun eigen omgeving. Dat geeft vrouwen moed en kracht om diepgeworteld geweld tegen te gaan.

Wij bevelen uw bijdrage voor deze collecte van harte aan. Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland en Colombia.

Collecte 2 oktober:

Kerk en Israël verbonden door ontmoeting en dialoog

De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. De kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn alle activiteiten van Kerk en Israël gericht.

Het magazine Op weg laat mensen aan het woord die betekenis geven aan de joodse wortels voor geloven en kerk-zijn vandaag, en stimuleert aandacht voor de joodse achtergronden van de Bijbel en het geloofsgesprek in de gemeente. De handreiking ‘Onopgeefbaar Verbonden’ brengt mensen in plaatselijke gemeenten in gesprek over de onopgeefbare verbondenheid. Daarnaast zijn er de jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk en Israël en het internetproject ‘De Uitdaging’.

Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze activiteiten, gericht op ontmoeting en gesprek en op leren van de dialoog tussen joden en christenen, mogelijk. Om ons geloof levend te houden.

Collecte 9 oktober: Project Hillcrest

Zie artikel Annemarie Stern verderop in dit blad.

Collecte 16 oktober

De collectebestemming wordt door de school gekozen.

Collecte 23 oktober: Orgelfonds

Collecte 30 oktober: Project Hillcrest