Diaconie

Collectebestemmingen in november

Collectebestemmingen in november

Zondag 7 november: Voedselbank Walcheren
Zondag 31 oktober: Diaconaal project Hillcrest Aids Centre
Zondag 14 november : eigen gebruik
Zondag 21 november: KIA Nederland Omzien naar elkaar
Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog hebben voor mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van gemeente zijn. De Protestantse Kerk in Nederland stimuleert kerken in hun pastorale taak, onder andere door het steunen van gedachtenismomenten waarbij de kerk ruimte biedt aan alle wijk- of dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met verlies en rouw. De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde.