Diaconie

Collectebestemmingen in maart en april

Zondag 3 maart: Kia Libanon
Predikanten opleiden voor het Nabije Oosten
Christelijke instellingen in Libanon hebben een regionale functie en de theologische opleidingsinstituten in Beiroet leiden predikanten op voor het hele Nabije Oosten. Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) uitgezonden naar Libanon en werkt er als theologiedocent en studentenpastor.
In Beiroet worden studenten opgeleid tot voorganger en kerkelijk werker en keren daarna terug naar hun geboorteland om in hun plaatselijke gemeente voor te gaan en deze op te bouwen. Voorgangers en kerkelijk werkers in actieve dienst krijgen bijscholing en er zijn cursussen theologie voor leken en voor belangstellenden uit andere religieuze tradities. Theologische instituten in Libanon willen daarmee de christelijke minderheid in het Midden-Oosten ondersteunen in aanwezigheid en getuigenis.

Zondag 10 maart: Kia Indonesië
Sterke vrouwen in de kerk
De lokale gemeenschappen op Papoea Indonesië spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken.

Zij kunneneen diaconale of maatschappelijke training volgen, maar ook een alfabetiseringscursus ofnaailes. Via een voedingsprogramma licht de kerk vrouwen voor over gezonde voeding

Zondag 17 maart: Kia Rwanda
Leerzame stripverhalen voor kinderen in Rwanda
In Rwanda zijn weinig kinderboeken. Drie Rwandese predikanten maken leerzame stripverhalen voor kinderen, die ze via scholen en kerken verspreiden. De stripverhalen gaan over bijbelverhalen maar ook over allerlei thema’s zoals gezondheid, voeding, christelijke normen en waarden. Steeds geschreven vanuit het oogpunt van kinderen. Kinderen gaan beter lezen, maar leren ook goed en kwaad, recht en onrecht onderscheiden. Belangrijk in een land waar men nooit meer een genocide wil meemaken. Ieder jaar wil men 3000 nieuwe boeken verspreiden, waaronder steeds twee boeken over nieuwe onderwerpen.

Zondag 24 maart: Orgelfonds

Zondag 31 maart: Paascollecte Kia Werelddiaconaat: Colombia
Kansarme jongeren opleiden voor horeca
In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme jongeren die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool. Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren opgeleid worden voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks. En jongeren die een eigen bedrijf willen starten, krijgen een mentor uit de horecasector.

Zondag 7 april: eigen gebruik diakonie

Zondag 14 april: Kia Rwanda
Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
Veel daders van de genocide in Rwanda zijn inmiddels terug uit de gevangenis. Kerk en organiseren ‘Lichtgroepen ‘ waar slachtoffers en daders elkaar ontmoeten en weer leren samenleven. Zeventig procent van de jonge Rwandese bevolking heeft de genocide niet meegemaakt. Hun probleem is gebrek aan werkgelegenheid. Ook voor hen wil de kerk er zijn. Ze biedt de jongeren praktische training aan die hun kansen op werk vergroten. Want deze jonge generatie is de hoopvolle toekomst van Rwanda.

Zondag 21 april: Hillcrest

28 april: Stichting Leergeld Walcheren
Er zijn steeds meer kinderen in Nederland die om financiële redenen niet kunnen meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!
Via ruim 100 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.