Diaconie-nieuws

Berichten van de diaconie

We mogen terugkijken op een mooie 55+ middag op donderdag 8 februari. Klaas van de Ketterij vertoonde daar zijn documentaire ” Soldaat zonder wapen”, over de hulpverlening in oorlogssituaties in het algemeen en de verhalen van mensen die de oorlogshandelingen in Zeeuws-Vlaanderen en met name de slag om de Sloedam hebben meegemaakt of ze hebben gehoord van hun ouders. De gebeurtenissen in het Rode Kruis- dorp Arnemuiden leidden tot reacties van sommige aanwezigen. Na de film was er volop gelegenheid om Klaas vragen te stellen, hij wilde met name het menselijke aspect benadrukken.                      

Een Duitse arts die naar de geallieerden ging om de beschieting van Arnemuiden te stoppen en geallieerden die gewonde Duitse soldaten redden.

Na de film was er nog een snertmaaltijd, die veel mensen zich goed lieten smaken. Al met al een leuke middag. De diaconie had een collectebus neergezet waarin een vrijwillige bijdrage werd gevraagd. De opbrengst gaat in zijn geheel naar het diaconaal project Delta voor Colombia. De opbrengst  was €116,75

Op donderdag 28 maart, Witte donderdag, verzorgt de diaconie weer een eenvoudige maaltijd, voorafgaand aan de dienst waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd. De maaltijd begint om 18.30 uur in Ritthem. Verdere info staat elders in het kerkblad en komt op de website en in de nieuwsbrief.

We willen u weer wat nieuwe informatie geven over het project Delta voor Colombia . Inmiddels doen al meer dan 50 gemeenten mee. In dit bericht wat laatste nieuws.

Ons project: Kinderen in achterstandswijken weerbaar maken
Louis Cortis: “Zo mooi dat ik deze jongeren mag inspireren”.
In Colombia biedt FPT, partnerorganisatie van Kerk in Actie, een veilige plek aan kinderen uit achterstandswijk vol armoede en geweld. Jongeren uit diezelfde wijken kunnen er een horecaopleiding volgen. Louis Cortis is er docent. “ ik heb 22 jaar les gegeven op een hotelschool, maar toen ze hier een docent zochten, heb ik gelijk gesolliciteerd. FPT biedt een opleiding op hoog niveau aan jongeren die geen kans hebben elders een opleiding te volgen. Deze jongeren zitten in een cruciale fase van hun leven. Velen weten niet wat ze willen, of kunnen, en groeien op met armoede, geweld of drugs. Ik daag hen uit hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Ik kom zelf uit een heel arm gezin en vertel dat ook. Ik ben heel blij dat ik deze jongeren kan helpen mag bemoedigen en zie groeien.

Dit is een voorbeeld van wat er wordt gedaan met het geld dat wordt opgehaald met het diaconaal project Delta voor Colombia . Andere projecten zijn: opleiden van sociaal bewogen predikanten door Jeannet Bierman en kinderen in achterstandswijken weerbaar maken. Wilt u meer info ? Het is te vinden op de website van de classis: gelovenindedelta.nl

Reacties plaatsen is niet mogelijk.