De Figurant vertelt

Theo van Teijlingen stuurde een mail met onderstaand verhaal over het door zijn zus  gestichte opvanghuis voor verwaarloosde kinderen in Amecet (Oeganda). Hij vertelt ook over zijn pensionering bij het CIOS in Goes. Hieronder het verhaal van Theo.

,,Hartje zomer! En terwijl er drommen mensen te wachten staan op luchthavens, anderen het strand en de verkoeling opzoeken, weer anderen de rust vinden in de stilte en schoonheid van de natuur of gezellig een stadje aandoen…blijft het een ook een verwarrende zomer. Klimaatwetenschappers kijken bezorgd naar stijgende lijnen. Oorlogen gaan door, niks geen zomerreces. Boze mensen stortten hun vuil op autowegen of social media…ik kan nog wel even doorgaan. Gods mooie aarde kent veel uitersten. En daar staan wij midden in, ook als kleine stichting de Figurant.

Als je deze mail weken later leest is dat een goed teken, dan heb je vakantie gehouden, vacare…vacant, even niets. Ik hoop dat je nieuwe rust en kracht hebt mogen ontvangen en dat, zoals iemand ooit zei, we leren om vakantie in ons dagelijks bestaan in te bedden  in plaats van een paar weken in de zomer. Dat we leren om dingen die we doen aandachtig te doen, als een levensstijl ter ere van onze Schepper. En zo meer mógen- en kunnen genieten van Zijn schepping! En niet alleen maar voortjakkeren…Kom bij mij, allen die moe en belast zijn, zei Jezus ooit. Ik denk dat zijn woorden en zijn rust die Hij belooft vandaag nog steeds actueel zijn.

mooi en waardig afscheid…

Hartje zomer… Voor mijzelf een mijlpaal. Na 35 jaar MBO onderwijs (waarvan 32 op het CIOS) ga ik per 1 september a.s. met vervroegd pensioen. Meer mantelzorg voor mijn vrouw, meer tijd voor familie en kleinkinderen en nog steeds tijd voor stichting de Figurant, concertjes en kerkdiensten en andere zaken. Een nieuwe tijd, we gaan deze zomer maar eens wennen aan deze nieuwe tijd en plannen maken voor de komende jaren. Diep dankbaar ben ik voor die 35 jaar van onderwijs, de vele mooie gesprekken met jonge mensen op weg naar hun toekomst.

Hartje zomer…ik had laatst na een optreden een gesprek met een 100-jarige mevrouw die zo blij was dat ze haar kamer had verlaten om naar het optreden te komen, ondanks haar pijn. Hoe ze geluisterd had naar de liedjes en had genoten. En ze deelde haar verhalen. Dan voel je je een broekie…maar wel een dankbaar broekie!Hartje zomer…het werk gaat in Amecet gewoon door. Soms lijkt het in Oeganda wel altijd zomer voor ons, maar ook daar kunnen mensen rillen als het “maar” 22 graden is. Of als je malaria hebt, zoals mijn zus Els de laatste tijd een aantal keren overkwam. Maar kinderen worden gebracht, worden verzorgd, sterven soms ook en worden toevertrouwd in de handen van de Eeuwige…kinderen gaan ook weer naar huis of een adoptiegezin in Oeganda. Of het verhaal van Hellen, een klein meisje wat in Amecet gebracht werd als de “lamme van het dorp” maar nu terug is, lacht en loopt! Lees  haar verhaal op het blog van Els: https://www.amecet-childrenshome.com/blog/973473_hellen-goes-back-home-walking

Hartje zomer…ik kreeg een paar dagen geleden een mail van een jonge onderwijzer. Hij zat zelf 16 jaar geleden op een lagere school hier ergens in Zeeland. Ik kwam toen vertellen over Amecet en liet het liedje “Sarah” zien en horen. Dat heeft hem toen geraakt en nooit meer losgelaten. Hij nodigt mij nu uit om in september op zijn school te komen en in een kerkdienst het verhaal weer te vertellen, weer te delen. De kinderen krijgen dan een spaardoosje mee naar huis en sparen voor hun leeftijdsgenootjes in Oeganda. Ik word weer stil van zo’n verhaal…Sarah overleed 3 jaar geleden, ze is thuis. Maar haar verhaal kan nog steeds veel mensen inspireren! Een wonderlijke zomer…

Dank voor alle steun die we in de laatste maanden weer mochten ontvangen. Een man die 90 werd en zijn verjaardag vierde voor Amecet, een gift bij een gekochte CD en boekje na een kerkdienst, een gift van een oud leerling van het CIOS die speciaal meegekomen was naar de kerk van zijn ouders, een trouwe maandelijkse overschrijving…het zijn maar 4 voorbeelden van jullie steun en betrokkenheid bij het barhartigheidswerk in Oeganda. Heel veel dank daarvoor!

Hartje zomer…maar we denken ook alvast vooruit. Verleden jaar bestond Amecet 20 jaar, dit jaar dus 21 jaar! En dat gaan we vieren. Vanwege COVID kon het allemaal niet georganiseerd worden maar we hopen het dit jaar wel te kunnen doen.

Theo van Teijlingen

Op donderdag 8 december is er weer een “Goes geeft thuis…benefietconcert” in schouwburg de Mythe te Goes. De eerste kaarten zijn al weer verkocht. Voor 12 euro kun je er bij zijn en ook Els en haar 2 dochters ontmoeten. Verder is er muziek van singer-songwriters en Ierse muziek, zelf zal ik  als troubadour natuurlijk ook van de partij zijn. Verhalen van hoop…zo noemen we die avond. Schrijf het alvast in jullie agenda en hoort, zegt het voort! https://www.zeelandtheaters.nl/programma/goes-geeft-thuis-benefietconcert/08-12-2022-20-00

Hartje zomer…een goede zomer gewenst, ondanks alles. Dat je hart als het ware gevuld mag worden van energie en rust, genietend van Gods mooie schepping. Dat is weer mens worden, recreatie, herschepping!

Nogmaals dank voor je steun en gebed, een zomerse groet vanuit Goes, ook namens het bestuur van stichting de Figurant (Cor, Marinda, Lisanne en Gerrit) en Els en haar medewerkers in Oeganda,

Vrede en alle goeds,

Theo van Teijlingen

Stichting de Figurant, Hornikswei 69, 4464 AT Goes

 defigurant2001@gmail.com   www.defigurant.nl   

Bank: NL26INGB0000003238

Reacties plaatsen is niet mogelijk.