Dankdag

Dankdag Ritthem zondag 5 november 2023

Mededelingen
Zingen: psalm 65 : 1
Stil gebed, votum en groet
Zingen: psalm 65 : 5 en6
Ook op deze zondag: gebed om ontferming
Zingen: lied 1009 : 1 O lieve Heer, geef vrede
De tafel
Zingen: lied 718 : 1 en 4 God ei leven hebt gegeven
Gebed bij de opening van het woord
Schriftlezing: Deuteronomium 24 : 14-15 en Mattheus 20 : 1-16
Zingen: lied 991 : 1, 2 en 3 De eersten zijn de laatsten
Overdenking
Zingen: lied 991 : 6, 7 en 8
Gebeden, die we samen besluiten met het Onze Vader
Inzameling van de gaven
Zingen: lied 722 Uw stem Heer hebben wij gehoord
Zegenbede

Reacties plaatsen is niet mogelijk.