Collectes

Collectebestemmingen in november

Collecte zondag 6 november: Kerk in Actie Zambia
Goede predikanten opleiden in Zambia:
De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. Ruim 80% van de bevolking is Christen. Met de groei van de kerken neemt de vraag naar goede predikanten toe, vooral op het platteland. Op de theologische universiteit krijgen studenten niet alleen theologisch onderwijs, maar omdat op het platteland van Zambia extreme armoede heerst, leren de predikanten ook hoe ze de gemeenteleden in de dorpen kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de dorpsgemeenschap. Via Kerk in Actie collecteren we in onze kerk om goede predikanten op te leiden in Zambia. Naast Zambiaanse docenten geven ook 2 Nederlandse docenten daar les, Thijs en Marike Blok. Een deel van de predikanten in opleiding zijn al voorganger .Voor € 2450,– krijgt een theologiestudent een jaar opleiding en huisvesting.
Helpt u mee?

Collecte zondag 13 november: Voedselbank Walcheren

Collecte zondag 20 november: Kerk in Actie Samen gedenken in het  dorp.
Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk. De kern van het pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. Binnen de gemeente maar ook vaak buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor en een begrijpend woord. Om gemeenteleden toe te rusten in hun pastorale taken heeft de Protestantse Kerk materialen en trainingen ontwikkeld zoals de training “Leiding uitvaarten”, waar ingegaan wordt op wat er komt kijken bij het verzorgen van een uitvaart zoals het gesprek met de nabestaanden, het samenstellen van een liturgie en ook het spreken in het openbaar. Naast  de diverse pastorale trainingen zijn er ook brochures, gedichten-en gebedenboekjes beschikbaar en een online ideeënbank met suggesties voor het organiseren van pastorale activiteiten.
Met uw bijdrage steunt u de Protestantse Kerk in het ontwikkelen van pastorale trainingen en toerustingsmaterialen.

Collecte zondag 27 november

Onze kerk in actie tegen kinderarbeid in Colombia
In de achterstandswijken van de Colombiaanse hoofdstad Bogotá groeien veel kinderen op ineen onveilige omgeving met geweld en drugs(criminaliteit). Talloze kinderen helpen hun ouders na schooltijd op de markt of in de vuilnis. Stichting Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie,die deze kinderen allerlei activiteiten biedt en hen weerbaar maakt. De kinderen leren samenwerken, conflicten oplossen, krijgen begeleiding om schooluitval te voorkomen en leren wat hun rechten zijn.
Het centrum is voor 100 kinderen en minderjarige jongeren een veilige haven temidden van een omgeving vol armoede, geweld en (drugs)criminaliteit. Kinderen leren prachtige producten van papier maken (filigraan) en leren groenten verbouwen in de moestuin op het dakterras van het gebouw. Ieder jaar kunnen 45 jongeren een koksopleiding van een half jaar volgen, waarin ze leren koken met gezonde Colombiaanse producten. De medewerkers leggen ook contacten met hun ouders, verzorgers, leraren.

Moeders zijn bang voor de toekomst van hun kinderen
Graag vertellen we u meer over het werk van de organisatie FPT in Colombia, dat onze kerk op dit moment steunt via Kerk in Actie. Deze stichting steunt (werkende) kinderen die
opgroeien in een gewelddadige wijk in Bogotá.
Jinet is een alleenstaande moeder van vijf kinderen. Ze is bang dat haar zoon Sebastian het verkeerde pad op gaat. Ze vertelt: “Ik ben vier jaar geleden gescheiden, omdat mijn man me sloeg. Hij mishandelde mij en mijn kinderen ook psychisch.” Jinet probeert de eindjes aan elkaar te knopen met verschillende baantjes. Ze werkt onder meer op de markt bij een groentekraam. De kinderen zijn vaak alleen thuis. Ze moeten zelf hun ontbijt klaarmaken en gaan ’s-avonds zelf naar bed.
Jinet vertelt: “Sebastian was als 5-jarig kind getuige van een gruwelijke moord op zijn oom, maar hij wil er niets over zeggen. Zijn spel gaat sindsdien alleen maar over geweld en wapens. Hij wil later soldaat worden. Ik maak me zorgen dat Sebastian op straat leert stelen of dat hij drugs leert gebruiken. Als hij op straat is geweest, ruik ik altijd aan zijn handen en mond. Dan wordt hij boos en zegt: “Waarom ruik je aan mij? Denk je soms dat ik verslaafd ben?” Ik zou willen dat hij een studie kan volgen en werk doet dat hij leuk vindt. Maar ik heb het geld niet om hem dat te bieden.
Kinderen zoals Sebastian lopen een groot risico om in de criminaliteit te belanden. FPT wil
dit soort kinderen een tweede thuis bieden. Voor 400 euro kan één kind een jaar activiteiten volgen bij FPT.

Reacties plaatsen is niet mogelijk.