Collectes

Collecte 4 september  Werelddiaconaat Myanmar
In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de allerarmsten. Door hun handicap hebben zij nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en werk.

The Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M) verbetert de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen met lepra of een lichamelijke handicap.

Zo biedt TLMI mensen met een handicap vaktrainingen en microkredieten. Ook stimuleert TLMI bedrijven om gehandicapten in dienst te nemen. Tot slot kunnen kinderen en volwassenen bij TLMI-M terecht voor medische zorg, zoals fysiotherapie en logopedie.

Collecte 11 september jeugdwerk De kerk een thuis voor jongeren
Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die dit serieus nemen, aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen. Of dit nu in een traditionele of een vernieuwende omgeving is. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de protestantse kerk, ontwikkelt materialen waarmee jeugdwerkers en andere vrijwilligers  de kerk tot een plek kunnen maken waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen. En waar hun aanwezigheid  en talenten impact hebben. Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Meer informatie kerkinactie.nl/collecte en jongprotestant.nl/thuisplek

Collecte 25 september Vredeswerk van Colombiaanse vrouwen
Colombia leed  50 jaar onder een burgeroorlog die aan 220.000 mensen het leven kostte. Vijf miljoen mensen raakten ontheemd terwijl vijftien miljoen inwoners afdaalden tot de bedelstaf. Ruim honderd vrouwen van verschillende kerkelijke achtergronden willen zich samen inzetten voor blijvende vrede in hun land, maar ook in hun huis. Vrouwen en kinderen hebben namelijk nog vaak te lijden onder huiselijk geweld. Zij volgen samen bijbelcursussen en worden vaak diep geraakt door herkenbare Bijbelverhalen waarin geweld voorkomt. Hoe ga je daarna verder? Wat zegt de Bijbel over vrede en verzoening? Hoe pas je dat toe in je eigen huis en woonplaats? Ze verspreiden hun kennis in hun eigen omgeving. Dat geeft vrouwen moed en kracht om diepgeworteld geweld tegen te gaan.

Wij bevelen uw bijdrage voor deze collecte van harte aan. Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland en Colombia.

Reacties plaatsen is niet mogelijk.