Bijzondere kerstdienst

MIDDELBURG – In het korpsgebouw van het Leger des Heils wordt op zondag 17 december een bijzondere kerstdienst gehouden, georganiseerd voor mensen met en zonder beperking.

De dienst begint om 15.30 uur en staat onder leiding van majoor Bijl. Muzikale medewerking verleent het Korps Leger des Heils Adres van het korpsgebouw: Het Zwin 1 – 4335 XT Middelburg. De dienst staat onder verantwoordelijkheid van de Commissie Bijzonder kerkenwerk Walcheren.

Reacties plaatsen is niet mogelijk.