Bezoekers weer welkom

Bij de kerkdiensten zijn vanaf zondag 23 januari weer bezoekers welkom. We mogen maximaal 50 mensen toelaten. Bij dat aantal zijn de ‘medewerkers’ niet inbegrepen. Medewerkers zijn: voorganger, ouderlingen en diakenen van dienst, lector,  koster, klokkenluider, organist en leiding kindernevendienst.

We houden ons aan de volgende regels:
• Duidelijke plaatsindeling.
• Dragen mondkapje bij binnenkomst, verplaatsingen en vertrek.
• Ingetogen zang
• Goede ventilatie

Reacties plaatsen is niet mogelijk.