Avondzang in Ritthem


RITTHEM – ’s Avonds opgaan naar de kerk in Ritthem. Dat gebeurt niet zo vaak, maar zondag 5 september was er een bijzondere aanleiding, namelijk samen zingen. Het gaat om een initiatief van Ritthemmers die kerkelijk elders zijn aangesloten.   


Ongeveer 35 zanglustigen, waaronder ook diverse leden van onze gemeente, kwamen op het evenement af. We zongen liederen uit diverse bundels waaronder Op Toonhoogte. De zang werd vakkundig begeleid op piano en viool. Na afloop was het gezellig napraten onder de koffie

De gebeurtenis was een prachtige afsluiting van een mooie zomerse dag in september. Voor wie het heeft gemist en mee wil doen: de volgende editie is op zondag 3 oktober en de daaropvolgende op 31 oktober, Hervormingsdag. Aanvang 19.30 uur

Reacties plaatsen is niet mogelijk.