Author Archive | Willem Staat

21 april

Liturgie dienst zondag 21 april. kerk Ritthem. Aanvang 10.00 uur.Voorganger ds. Cees Bijman uit Arnemuiden Psalm 117 Votum en groet Lied 972 : 10 Geboden Psalm 86 : 4 Eerste lezing door lector 1 Thessalonicenzen 4 : 13 – 18 Lied 769 : 1 en 2 Tweede lezing : 1 Petrus 1 : 1 – […]

Lees meer
jeugddienst april 2024

Beweeglijke dienst

Tijdens de jongerendienst van  zondag 14 april in de kerk van Nieuwland lag de gemiddelde leeftijd van de kerkbezoekers een stuk lager dan gewoonlijk.  Bijgaand door Elizabeth de Haan gemaakte foto’s van de samenkomst. Verder een filmpje, waaruit blijkt dat er ook flink bewogen werd door de kerkgangers. Dank aan alle mensen die deze dienst […]

Lees meer

Paaspad

Op 20 april is er in Oostkapelle een Paaspad vanuit de Protestantse Dorpskerk aan de Waterstraat 2. Hetgaat om een laagdrempelige activiteit met als thema: Levenspad. De kernwoorden zijn: bemoediging, bezinning en beleving. Iedereen is er van harte welkom. De wandeling voert door de prachtige omgeving van Oostkapelle. Onderweg klinkt poëzie en is er ruimte […]

Lees meer

7 april

Liturgie dienst zondag 7 april in de kerk van Ritthem. Voorganger: dominee Jan Hendrik van Wijk uit Oud-VossemerOrganist: Arnold DingemanseVoorbereiden Orgelspel Welkom / mededelingen / aansteken paaskaars door ouderling van dienst Kees Simons Aanvangslied Psalm 111 : 1 en 2 Stil gebed Votum en Groet Gebed van toenadering (verootmoediging) Woord van genade Zingen Psalm 111 […]

Lees meer

Witte Donderdag

Agape VieringWitte Donderdag6 april 2023, 18:30 UurKerk RitthemVoorganger dominee Pascal Handschin Woord van WelkomZingen tafellied: “Dank U voor uw overvloed” (NLB 226)GebedBegin MaaltijdLezing: Exodus 12, 1 t/m 15Zingen Psalm 81 “Jubel. God ter eer” (NLB 81, coupletten 1,2,5,8 en 9)Voortzetten MaaltijdLezing Matteüs 26, 30 t/m 46Zingen: “Midden in de dood” (NLB 566, alle coupletten)Korte OverdenkingAfsluiten […]

Lees meer

Goede Vrijdag

Liturgische viering op de Goede VrijdagKerk RitthemVrijdag 7 april 2023, 19:30Voorganger dominee Pascal Handschin ORDE VAN DIENSTDe kerk wordt betreden in stilte Als de voorganger opstaat gaan allen staanGedenk, o God van genade,al uw daden van ontfermingen strek uw zegenende armen uitover ons en over al die mensenvoor wie uw eigen Zoonde pijnen heeft doorstaan,verwerping, […]

Lees meer

Paasochtend

Vroege Viering op Paasochtend31 maart 2024, Nieuwland 07:00 voor de kerk Wij verzamelen en lopen naar het vuur. Gebed Lezing: Psalm 40 Luisteren naar “Opgestaan” van Sela Wij steken een lantaarn aan en nemen deze mee naar de kerk. 07:30 in de kerkDe kerk is donkerHet licht wordt binnengedragen en op de tafel neergezet, de […]

Lees meer

Pasen

Pasen 2024Zondag 31 maart 2024, 10 uurKerk NieuwlandVoorganger dominee Pascal Handschin VoorbereidenOrgelIntochtWoord van Welkom/ Aansteken PaaskaarsStil GebedAanvangslied “Christus lag in de dood terneer” (NLB 618, coupletten 1,3 en 6)Lezing Psalm 118, 15-24 Paasgroet:V: Christus is opgestaan!A: Hij is waarlijk opgestaan! Halleluja! Drempelgebed:V: Onze Hulp is in de naam God de Heer,A: Die hemel en aarde […]

Lees meer

Palmpasen

Liturgie Eredienst Palmpasen 24 maart, aanvang 10 uur. Kerk Ritthem. Voorganger dominee Pascal Handschin.Organist Tim Bouwsma VOORBEREIDENIntochtWelkom en mededelingenAansteken paaskaarsStil gebedZingen Aanvangslied “Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen” (Psalm 118, couplet 1)Votum en groet DIENST VAN AANBIDDINGZingen Psalm 118, couplet 2Gebed van de zondagZingen Psalm 118, couplet 5Lezing: Jesaja 50, 4-7Zingen Psalm 118, couplet 9Lezing: […]

Lees meer