Arco gaat en Thea blijft

Extra bericht ter kennisgeving aan de gemeenteleden

Lieve Gemeente,

Aanstaande zondag staat de eredienst in het teken van Trinitatis, die drie-eenheid van God. Er is echter nog iets wat deze zondag belangrijk maakt voor onze gemeente en wat helaas niet werd genoemd in de afkondigingen van de Pinksterdienst. Daarom volgt nu dit extra bericht namens de kerkenraad.

Op zondag 4 juni nemen wij als gemeente afscheid van Arco Jacobse in zijn ambt als diaken. Arco heeft na het voldoen van een ambtsperiode besloten om zich niet meer te willen laten bevestigen voor een nieuwe periode. Onze dank gaat aan Arco voor het werk dat hij in deze en in voorafgaande periodes heeft gedaan in dienst van onze gemeente en de leden.

Graag deelt de kerkenraad ook mee dat Thea Mulder zich heeft beschikbaar gesteld voor een nieuwe ambtsperiode als diaken. Ook hiervoor is onze dank groot. Zij hoopt te worden bevestigd voor een nieuwe periode op de genoemde zondag, 4 juni.

Als er vanuit de gemeente bezwaren zouden zijn tegen deze herbevestiging dan dienen deze schriftelijk worden ingediend bij de scriba, niet later dan vrijdag 2 juni, 18 uur.

Met deze berichten wens ik u allen, ook namens de kerkenraad, een goede week toe.

Ds. Pascal Handschin

Reacties plaatsen is niet mogelijk.