Amecet bestaat 20 jaar*

U kunt een gift overmaken naar Stichting de Figurant
Bank: NL26INGB0000003238

door Theo van Teijlingen
Op 1 december 2001 was het huis af en gingen de laatste Oegandese bouwvakkers huns weegs. Toen was er plaats voor kinderen, waarvan er velen met HIV besmet waren en tussen wal en schip vielen. Dát was de droom die Els van Teijlingen in Nederland op een zaterdagmiddag in mei 2000 deelde in een volle kerk in Goes. ,,Ik droom van een opvanghuis voor verwaarloosde kinderen die geen leven hebben…”sprak zij toen. Diezelfde avond was er meer dan 10.000 gulden(!) binnen en kon het land worden aangekocht. Stichting de Figurant te Goes werd de partner voor publiciteit-, fondswerving en op afstand meedenken.

En het huis werd een huis voor kinderen! Sarah was het eerste kindje. Haar oom noemde haar een “dood ding”. Later werd zij Els’ eerste dochter, want niemand wilde haar hebben… Amecet is een opvanghuis voor soms nog maar net geboren kinderen. Zij kunnen er weer kind worden. Daarna wordt er bij de familie een plaats gezocht.

Dan komt dat eerste lachje..

,,Gebed, liefde, voedsel, medicijnen, zorg en spelen. Dan komt  op een gegeven moment dat eerste lachje. Die twinkeling in hun ogen…dat is nog steeds een Godsgeschenk”, zegt Els. Zij leidt de opvang vanaf het begin. Het huis biedt ook werk aan Oegandezen. Het gaat om ‘tantes’ die dag en nacht voor de kinderen zorgen, een wasvrouw, een kokkin, tuinmannen en mannen die op de boerderij het vee en gewassen verzorgen. Vanuit Nederland en andere delen van de wereld werkten de afgelopen jaren honderden vrijwilligers en stagiaires. Voor hen kreeg Amecet ook blijvende betekenis.

Dienen als vrijwilliger
,,Je moet niet komen om ‘even een weeshuis te bouwen’ of zo”, zegt Els. ,,Als je komt, kost het je wat. Je komt niet ten koste van de lokale bevolking of de giften die voor kinderen bestemd zijn. Je  moet langere tijd komen om echt te kunnen wennen. Je kunt Oeganda niet “redden”, maar je mag er wel dienen. Dat is een houding waarvan je véél meer leert. Nu is het allemaal even wat minder door  Corona, maar ik hoop dat die gezonde uitwisseling straks opnieuw voortgang vindt. Onvergetelijk was de tournee die wij met een groep kinderen in 2009 in Nederland hielden.”

Sommige kinderen zijn zo verzwakt dat ze in Amecet sterven. Ze worden er tot het laatst toe verzorgd. Dan helpt Amecet ook bij de begrafenis. ,,Dat blijft de harde werkelijkheid in een land waar AIDS en armoe nog steeds hand in hand gaan.. Maar we mogen vanuit ons geloof hoop putten, om door te gaan…en dat doen we ook!”, zegt Els van Teijlingen.

Inmiddels staat Amecet heel hoog in het rijtje van goedgekeurde kinderhuizen in Oeganda. Ook de adoptie en pleegzorg binnen het land loopt veilig en goed. ,,Toen we ons tienjarig bestaan vierden  kregen we van de toenmalige burgemeester een prachtig compliment: door het Amecet-werk was het kind meer centraal komen te staan in de samenleving in Soroti en omgeving!”, vertelt Els. De opvang is inmiddels onderdeel van vele vaste samenwerkingsverbanden in de zorgsector van Soroti en omgeving.

Sobere jubileumviering
Amecet viert in december het 20-jarig bestaan sober. Het land zit midden in een lockdown. De  scholen zijn nog steeds gesloten vanwege Covid-19 en de prijzen rijzen de pan uit. ,,Daar komt bij dat de gemiddelde Oegandees niet zo’n jubileummens is. Je leeft hier meer bij de dag. Maar we zijn als staf heel dankbaar dat God ons 20 jaar lang zegende. We ondervonden moeilijkheden en maakten  fouten, maar we mochten heel veel kinderen en gezinnen tot zegen zijn…En in al die jaren was er geldelijke steun, uit Nederland! Dat maakt ons diep dankbaar.”

Deze mensen houden Amecet in de lucht

Amecet hielp duizenden kinderen direct of indirect door voorlichting, huisbezoeken en schoolwerk.  Zelfredzaamheid speelt een groeiende rol. Dat komt vooral door de boerderij. Die levert melk, gewassen, mest een beetje geld op.  Door het aanbrengen van nieuwe zonnecellen op het dak werd het werk meer energieneutraal.

Els, bijnaam “Mamma Amecet”, kijkt vanuit de tuin bij haar woning over de graven van twee overleden dochters. ,,Ik blijf hier. Dit is mijn plek. Ik heb nog een dochter in huis van zestien. Zij is bijna twintig maanden niet in school geweest. In januari kan het hopelijk weer. De andere dochter rondt haar opleiding als A verpleegkundige af in Kampala. Het werk gaat door, alhoewel ik wat meer rust neem. Ik ben ook geen 25 meer…en zonder mijn Oegandese medewerkers zou ik helemaal niks zijn”, lacht de 65-jarige.

Opknapbeurt
In december krijgen alle medewerkers een bonus van 25 euro van stichting de Figurant uit Goes. Verschillende huizen en onderdelen van het werk ondergaan een opknapbeurt, zodat Amecet weer jaren vooruit kan. Dat is het jubileumcadeau waar de staf om vroeg. Hier wordt elke euro  gebruikt om de wees, de weduwe en de allerzwakste te steunen. Een mooiere adventsgedachte is er toch niet? Vandaag handen en voeten geven aan het Evangelie van Jezus. Dat mag nog heel lang door gaan. Die bonus is niet zomaar een cadeautje, maar een stukje waardering. Het is te vergelijken met de bonus die wij in Nederland aan de zorg hebben gegeven tijdens de COVID periode.

Wilt u meer weten? Klik hier op de blog van Els ( Engelstalig) en/of klik hier de website van Stichting de Figurant  Daarop staat ook informatie over giften of andere steun

*Noot van de redactie: Amecet was eerder doel van het jaarproject van onze diaconieën.

Reacties plaatsen is niet mogelijk.