Actie tuin slaagt!

De speciale inzamelactie (crowdfunding )om geld bij elkaar te krijgen om te kunnen starten met de aanleg van dorpstuin rond de kerk (of een kerktuin voor het dorp Nieuwland) is op 15 juni beëindigd. Met vereende krachten is het streefbedrag van 5000 euro ruim gehaald. De opbrengst was namelijk 5185 euro. Met wat er eerder bijeen was gebracht bedroeg ons saldo op 20 juni  6571 euro.

Velen hebben dit initiatief gesteund. Met euro’s, maar zeker ook met enthousiasme. Vooral ook de direct omwonenden zijn er nauw bij betrokken, het is immers zowat hun voortuin. Velen denken mee en doen mee. Dank voor het meedoen en meedenken! Onze dank gaat ook uit naar Henk van Leerdam, zelfstandig Adviseur van de RegioBank Arnemuiden. Hij kwam namelijk met het plan om de crowdfunding te houden.

Hoe gaat dit nu verder?
De helft van het gazon om de kerk blijft, evenals de heg eromheen. De gemeente Middelburg blijft zorg dragen voor het onderhoud daarvan. Het plan is om in oktober en november 2022 de structuur van de tuin aan te brengen: het weghalen van de wildgroei bebossing achter de muziektent en het aanleggen van de paden (we gaan niet dieper dan 10 cm de grond in). Ook zal in het najaar de eerste beplanting gaan plaats vinden. Er zullen een aantal dorps-werkdagen komen waarin we onder deskundige leiding en coördinatie hier een begin mee maken. Voordat dit alles gedaan wordt zal er een informatieavond belegd.

Vanuit de omwonenden en andere Nieuwlanders zijn er ideeën gekomen om iets met de muziektent te doen (meer functioneel maken, maar hoe?). Mogelijk kan de diepe en afgesloten waterput omgevormd worden tot een dorpspomp. De tuin/gazon wordt ook voor de ringrijders toegankelijker dan tot nu toe. Het initiatief Dorpstuin als ontmoetingstuin voor het dorp werkt aanstekelijk op het enthousiasme bij velen, ook bij de Dorpsvereniging, de school De Lonneboot en de gemeente Middelburg. 

Meer informatie? Benader gerust Eline van Mourik, Arjen Westeneng, Wim Staat of Jan Zwemer

Reacties plaatsen is niet mogelijk.