26 november

Eredienst PKN Gemeente Nieuw- en Sint Joosland/Ritthem
Eeuwigheidszondag
Voorganger: Ds. Pascal Handschin
Kerk Nieuw en Sint Joosland
26 november 2023, aanvang 10.00 uur

Liturgie:

VOORBEREIDEN
Orgel
Intocht
Woord van Welkom/ Aansteken Paaskaars
Stil Gebed
Aanvangslied: “Groot is uw trouw, o Heer” NLB 885
Votum en Vredewens

DIENST VAN AANBIDDING
Zingen: “Je kunt niet dieper vallen” NLB 916, coupletten 1 en 2
Lezing: Jesaja 60, 1-5.10
Gebed van de Zondag
Zingen “Door God zijn wij omgeven” NLB 916 couplet 3
Geloofsbelijdenis (staande)
Zingen Glorialied Psalm 138 ”U loof ik, Heer, met hart en ziel” NLB 138, coupletten 1 en 4

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de Heilige Geest (Epiklese)
(Kinderen naar de nevendienst)
Lezing I: Openbaring 7, 9 t/m 17
Orgel
Lezing II: Matteüs 5, 1-12
Overdenking
Zingen “Hoor, een heilig koor van stemmen” NLB 726, coupletten 1 en 6

DIENST VAN GEBEDEN
Zingen “Wanneer mijn hart vaarwel moet zeggen” NLB 947, couplet 1
Herdenking van de in het afgelopen kerkenjaar overledenen. Deel 1
Zingen “Wanneer mijn hart nu moet aanvaarden” NLB 947 couplet 2
Herdenking van de in het afgelopen kerkenjaar overledenen. Deel 2
Zingen “Wanneer mijn hart, tot u geheven” NLB 947, couplet 3
Mogelijkheid voor persoonlijke herdenking doormiddel van het aansteken van een
waxinelichtje aan de Paaskaars. Ondertussen wordt geluisterd naar Sela: De mensen die wij missen.
Dankgebed en voorbeden
Onze Vader
Verzamelen van de gaven
Kinderen terug van de nevendienst

ZENDING EN ZEGEN
Zingen Slotlied “Zou ik niet van harte zingen” NLB 903, coupletten 1, 3, 5 en 6
Zegen
Orgel

Reacties plaatsen is niet mogelijk.