9 oktober

Hieronder de liturgie voor de dienst van zondag 2 oktober 2022 in de kerk van Ritthem. Voorganger is onze eigen predikant dominee Pascal Handschin. Aanvang 10.00 uur.

Voorbereiden

Intocht
Woord van welkom en mededelingen
Aanvangslied “Wij zoeken hier uw aangezicht” (NLB 281; coupletten 1-5)
Stil Gebed
Votum en Groet

Dienst van Aanbidding
Zingen Psalm 130 (NLB 130, coupletten 1 en 2)
Gebed van de zondag
Zingen Psalm 130 (NLB 130, coupletten 3 en 4)
Lezing Leefregel: 2 Timotheüs 2, 8-15
Zingen “Zing van de vader, die in den beginne” (NLB 304, alle coupletten)

Dienst van het woord
Gebed bij het openen van de schriften
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Lezing I: Jesaja 25, 6-9 (lector)
Orgel
Lezing II: Lucas 14, 1-11
Preek  
Orgel

Dienst van Gebeden
Zingen “O Vader, trek het lot U aan” (NLB 995, alle coupletten)
Dankgebed en Voorbeden
Stil Gebed
Onze Vader
Orgelspel
Kinderen komen terug van de nevendienst
inzameling van de gaven

Zending en Zegen
Zingen Slotlied ”De zon straalt van uw aangezicht” (NLB 281, coupletten 6-10).
Zegen

Reacties plaatsen is niet mogelijk.