9 juli

Liturgie zondag 9 juli in kerk Nieuwland. Tijdens deze dienst, welke begint om 10.00 uur, wordt aandacht besteed aan het afscheid van Kinderclub Happy Day.

VOORBEREIDEN
Intocht
Welkom en Mededelingen
Stil Gebed
Zingen Aanvangslied: “Zoekend naar licht, hier in het duister” (NLB 1005, coupletten 1, 2 en 5)
Votum en groet

DIENST VAN AANBIDDING
De kinderen komen naar voren
Zingen: Kom binnen
Gebed van de Zondag
Zingen Glorialied Psalm 145 (NLB 145, coupletten 1 en 3)

AFSCHEID HAPPY DAY
Zingen: twee liederen uit de tijd van Happy Day
Woord van dank namens gemeente en kerkenraad
Gebed
Kinderen gaan naar de nevendienst

DIENST VAN HET WOORD
Lezing 2: Romeinen 6, 16-23
Zingen: Alles wat er staat geschreven (NLB 319, coupletten 1,6 en 7)
Lezing 3: Matteüs 11, 25-30
Preek
Orgel

DIENST VAN GEBEDEN
Dankgebed en voorbeden
Stil Gebed
Onze Vader
Inzamelen van de gaven/Kinderen komen terug van de nevendienst

ZENDING EN ZEGEN

Zingen Slotlied: Een rivier vol van Vrede (Opwekking voor Kids 144)
Een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede in mijn hart.

Een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede in mijn hart.

Een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap, in mijn hart.

Een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap, in mijn hart.

’k Heb de liefde van Jezus,
’k heb de liefde van Jezus,
’k heb de liefde van Jezus, in mijn hart.
’k Heb de liefde van Jezus,
’k heb de liefde van Jezus,
’k heb de liefde van Jezus, in mijn hart.

Een rivier vol van vrede,
een fontein vol van blijdschap,
’k heb de liefde van Jezus, in mijn hart.
Een rivier vol van vrede,
een fontein vol van blijdschap,
’k heb de liefde van Jezus, in mijn hart.

Zegen

Orgel

Klik hier voor verhaal: het zaad is gestrooid

Reacties plaatsen is niet mogelijk.