Dienst 12 maart

Eredienst PKN Gemeente Nieuwland/Ritthem

3 de van de 40 dagen Oculi
Biddag voor gewas en arbeid
12 maart 2023, 10 uur
Kerk Ritthem

VOORBEREIDEN
Intocht
Mededelingen
Aansteken Paaskaars
Stil Gebed
Zingen Aanvangslied “De dag gaat open voor het woord des heren” (NLB 217, coupletten
1,2,3 en 5)
Votum en groet

DIENST VAN AANBIDDING
Zingen “Groot is uw trouw, o Heer” (NLB 885, alle coupletten)
Gebed van de Zondag
Leefregel en Bemoediging: 1 Korintiërs 10, 1-13
Zingen Glorialied Psalm 95 “Steek nu voor God de loftrompet” (NLB 95, coupletten 1 en 3)

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de Geest bij het openen van de schrift.
Moment voor de kinderen
Kinderen gaan naar de nevendienst
Lezing I: Exodus 17, 1-7
Zingen “Rots waaruit het leven welt” (NLB 911, coupletten 1,2,4 en 5)
Lezing II: Johannes 4, 5-26
Preek
Orgel

DIENST VAN GEBEDEN
Dankgebed en voorbeden
Stil Gebed
Onze Vader
Verzamelen van de gaven
Kinderenkomen terug van de nevendienst

ZENDING EN ZEGEN
Zingen Slotlied “Vlammen zijn er vele” (NLB 970, coupletten 1,2,3 en 5))
Zegen
Orgel

Jezus e .d. Samaritraanse vrouw. Raam Katholischen Pfarrkirche Sint Paulus in Welling. foto Reinhardhauke
Reacties plaatsen is niet mogelijk.