Kerkbalans

KERKBALANS, jaarlijkse actie voor je vaste vrijwillige bijdragen
De kerk, onze gemeente kan helemaal niets zonder de giften van de gelovigen. Zonder de giften, vervallen de  gebouwen en kan er geen dominee betaald worden. Een dominee ontvangt een normaal inkomen voor de uren die hij werkt. Dat is voor onze gemeente een halve baan. Meer kunnen we niet opbrengen. En dat wordt al lastiger met een krimpend aantal mensen. We kunnen dat opvangen door wat meer te geven dan vorig jaar…

Geef vandaag voor de kerk van morgen
Actie Kerkbalans 2023 komt eraan
In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze gemeente een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2023 weer op u mogen rekenen!

Voor de kerk van morgen
De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Na een aantal lastige jaren staan de kerkdeuren nu weer wagenwijd open en daar zijn we dankbaar voor! Daarom is het nu tijd om weer vooruit te kijken. Zodat we ook in de toekomst van betekenis kunnen zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend kunnen zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

Samen voor onze kerk
Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier in januari ruimhartig in.

U kunt uw bijdrage per bank overmaken. Kijk voor meer informatie ook op www.pknr.nl/home

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.

Op naar de kerk van morgen!

De kerkrentmeesters

Reacties plaatsen is niet mogelijk.